Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2012 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2003 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Türk Tasavvuf Edebiyat

 • Lisans Türk-İslam Edebiyatı

 • Lisans Türk islam Edebiyatı

 • Lisans Türk Tasavvuf Edebiyatı

 • Lisans Critical Reading and Writing in Turkish I

 • Yüksek Lisans Metin Şerhleri

 • Lisans Türk-İslam Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Türk İslam Edebiyatında Neviler

 • Doktora Türk İslam Edebiyatının Kaynakları

 • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Doktora Türk İslam Edebiyatında Türlere Giriş

 • Lisans Öğretmenlik Uygulamas

 • Doktora Türk İslam Edebiyatında Türler

 • Doktora Türk İslam Edebiyatı Tarihi

 • Lisans Türk-İslam Edebiyatı (Arapça)

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları

 • Doktora Türk İslam Edebiyatı Tarihi Giriş

 • Lisans Textual Analysis and Effective Communication

 • Yüksek Lisans Edebiyat Musiki İlişkisi

 • Lisans Bitirme Ödevi II

 • Yüksek Lisans 16. Asra Kadar Türk-İslam Edebiyatı Tarihi

 • Lisans İslami Türk Edebiyatı

 • Lisans Osmanlı Türkçesi

 • Doktora Türk İslam Edebiyatı Metinleri

 • Lisans Türk-İslam Edebiyatı

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Türk-İslam Edebiyatı

 • Doktora Araştırma Metodları

 • Yüksek Lisans Edebiyat Tarihine Giriş

 • Doktora Türk İslam Edebiyatı Kaynakları

 • Lisans Çocuk Edebiyatında Dini Motifler

 • Lisans Turkish-Islamic Literature

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Metin Şerhine Giriş

 • Lisans Türk Tasavvuf Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Tasavvufi Halk Edebiyatı Türleri

 • Yüksek Lisans 16. Asırdan Günümüze Kadar TİE Tarihi

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Yüksek Lisans Osmanlıca

 • Lisans Kütüphanecilik

 • Yüksek Lisans Başlangıçtan 16. Asra Kadar TİE Tarihi

 • Lisans Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri

 • Lisans Divan Edebiyatı Metinleri

 • Lisans İslami Türk Edebiyatı

 • Lisans Divan Edebiyatı Metinleri

 • Yüksek Lisans Türk-İslam Edebiyatı Tarihi I

 • Yüksek Lisans Türk Dili Tarihi II

Yönetilen Tezler