General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Turkish-Islamic Literature

Metrics

Publication

60

Thesis Advisory

20

Open Access

9

Biography

1977’de Elazığ’da doğdu. Elazığ İmam Hatip Lisesi (1994) ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). 2003’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna atandı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk-İslâm Edebiyatında Manzum Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’ye Atfedilen Menâsik-i Hac konulu yüksek lisans tezini hazırladı (2003). Aynı Enstitüde hazırladığı Hindî Mahmûd, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ’sının Tenkidli Metni başlıklı doktora tezini 2011’de tamamladı. 2012’de yardımcı doçent, 2015'te doçent, 2022'de profesör oldu.

2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarında Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Türk-İslam Edebiyatı derslerine girdi.