Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2011 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Hindî Mahmud: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ'sının Tenkidli Metni

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Türk- İslam edebiyatında manzum Menasik-i Haclar ve Nali Mehmed Efendi'nin Menasik-i Hacc'ı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)