Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A city-wide survey of dental students' opinions on undergraduate oral surgery teaching

EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.24, ss.351-360, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hyaluronic Acid Versus Ultrasonic Resorbable Pin Fixation for Space Maintenance in Non-Grafted Sinus Lifting

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.74, ss.497-504, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The antioxidant and anti-inflammatory efficiency of hyaluronic acid after third molar extraction

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.43, ss.1033-1037, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Ankaferd Blood Stopper and Celox on the Tissue Factor Activities of Warfarin-Treated Rats

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.20, ss.16-21, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplant Uygulaması Öncesi Yetersiz Kemik Genişliğinin Onlay Kemik Grefti ile Ogmentasyonu

AKADEMİK DENTAL DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmplant öncesi Otojen Blok Greft ile Atofik Posterior Mandibulanın Augmentasyonu: Vaka Serisi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.87

Parakeratotic Odontogenic Cyst At Posterior Maxilla: A Case Report

24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (2017), 23 - 27 Mayıs 2017, ss.230

Posterior Athrophic Mandible Augmentation by Means of Autogen Block Graft Prior ToImplant Treatment: A Case Series

24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (2017), 23 - 27 Mayıs 2017, ss.87

Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws: A report of Two Cases

24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (2017), Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.217-218

Oral Fibrolipoma: A Case Report

9th International Congress of ACBID (2015), 27 - 31 Mayıs 2015

Case Report: Central Giant Cell Granuloma Of Anterior Mandible

8th International Congress of ACBID (2014), 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.139

EMG Guided Botulinum Toxin-A Injection For Masseter Muscle Hypertrophy

8th International Congress of ACBID (2014), 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.91

Periferal Dev Hücreli Granuloma: Olgu Sunumu

21st International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (2014), 18 - 22 Mayıs 2014, ss.67

Sialolith In Submandibular Gland: A Case Report.

7th AÇBİD International Congress, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Taşkın kök kanal patı nedeniyle maksiller sinüste gelişen aspergillosis İki olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Taşkın Kök Kanal Patı Nedeniyle Maksiller Sinüste Gelişen Aspergillosis İki Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Mandibula korpus bölgesinde odontoma Vaka sunumu

Marmara Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği Bilimsel Kongre, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Treatment of a radicular cyst in posterior maxilla A case report

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Posterior maksillada geniş boyutlara ulaşan radiküler kist tedavisi Vaka sunumu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Maksiller Sinüste Ektopik Bulunan 3. Büyük Azı Dişi: Vaka Raporu.

Oral Cerrahi Derneği VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 Mayıs 2008

: Implant Saported prothetic rehabilitation of the combination syndromed patients after further surgical treatments.

14th International Congress of Turkish Assosiation of Maxillofacial Surgeons ., Antalya, Türkiye, 31 - 03 Temmuz 2007

İleri Derecede Atrofiye Posteriyor Maksillanın Sinüs Lifting Ve Otojen Kemik Grefti İle Kombine Olarak Ogmentasyonu

Oral Cerrahi Derneği VII , Protez Akademisi Ve Gnatoloji Derneği VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Türkiye, 27 Mayıs - 02 Haziran 2006

İmplant Cerrahisinde Yetersiz Kemik Genişliğinin Otojen Onley Blok Kemik Grefti İle Ogmentasyonu

Oral Cerrahi Derneği VII , Protez Akademisi Ve Gnatoloji Derneği VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Türkiye, 27 Mayıs - 02 Haziran 2006