Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Ectopic Third Molar in the Maxillary Sinus


GÖNÜL O. , GARİP H. , SATILMIŞ T., UZUN O., AKTOP S., GÖKER M. K.

ACBID 6th International Oral& Maxillofacial Surgery Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

  • Yayın Türü: Bildiri