Mandibuler Üçüncü Büyük Azı ile İlişkili Pleksiform Tip Ameloblastoma Olgu Sunumu


CIVAK T., GÖNÜL O. , SİPAHİ A., ATALI O. , GÖKER M. K. , OLGAÇ N. V.

TAOMS 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 23 Mayıs 2015