Glandular Odontogenic Cyst Arising In The Posterior Region In The Maxilla


CIVAK T., ATALI O. , SİPAHİ A., GÖNÜL O. , GÜRSOY B.

9th International Congress of ACBID (2015), 27 - 31 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri