Yirmi Bir Yıl Süreyle Varolan Oroantral Fistül Yolunun Konvansiyonel Yöntemle Kapatılması Olgu Sunumu


GÖNÜL O. , AKTOP S., UĞURLU F. , MOROĞLU S., GÖKER M. K.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernaği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

  • Yayın Türü: Bildiri