Ameloblastik Fibro Odontoma Olgu Sunumu


CIVAK T., GÖNÜL O. , GÜRSOY B., GÖKER M. K. , OLGAÇ N. V.

TAOMS 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 23 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri