. Kök Eğriliğine Bağlı Oluşan Ekstraoral Fistül: Vaka Raporu.


GÖNÜL O. , YILMAZ S., GARİP H. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

T.D.B. 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 22 Mayıs 2004

  • Yayın Türü: Bildiri