Posterior Maksillada İmplant Başarısının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi


ÖZKAN Y. , VANLIOĞLU B., GÖNÜL O. , UÇANKALE M., ÖZKAN Y.

Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 22 Mayıs 2004

  • Yayın Türü: Bildiri