Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İbn Kuteybe’nin Yedi Harf Anlayışı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.49, sa.49, ss.217-258, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Kuteybe’de Kıraat–Filolojik Tefsir İlişkisi (Tefsîru Garîbi’l-Kur’ân Örneği)

Journal of The Near East University Faculty of Theology, cilt.6, sa.1, ss.7-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur’an Eğitiminde Harflerin Sıfatlarından Renklendirme Yoluyla Yararlanma: Zıt Sıfatlar Örneğinde Bir Yöntem Önerisi

Journal Of The Near East Unıversıty Islamıc Research Center, cilt.5, sa.2, ss.233-280, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Zemahşerî’nin Kıraatleri Kabul Şartları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.48, ss.149-184, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İmam-Hatip Ortaokul ve Liselerinde Kur’ân Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.47, sa.47, ss.69-106, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KIRAATLERİN ANLAM MERKEZLİ TASNİFİ (EBÛ AMR ED-DÂNÎ ÖRNEĞİ)

the 5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), 1 - 02 Eylül 2020, ss.330-335 Creative Commons License

FİLOLOJİK TEFSİR - KIRAAT İLİŞKİSİ: İBN KUTEYBE ÖRNEĞİ

4. ULUSLARARASI KUR’ÂN’I YENİDEN DÜŞÜNME -KUR’ÂN ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZYILI- İLMİ TOPLANTISI, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, cilt.1, sa.23, ss.435-446 Creative Commons License

Harflerin Lazimi Sıfatlarından Uygulamalı Olarak Yararlanmanın Kur’ân-ı Kerîm Eğitimine Katkısı

İlahiyat Fakültelerinde Kur'an Eğitimi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Temmuz 2019, ss.17 Creative Commons License

Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat – Tefsir İlişkisi: Mehâsinü’t-Te’vîl Örneği

Osmanlı’xxda İlm-i Tefsir: Alimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018 Creative Commons License

Kur ân ı Kerîm Eğitiminde Öğretmenin Yeri ve Kur ân Öğretim Yöntemleri

Din Eğitiminde İyi Örnekler Sempozyumu, Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Haziran 2015

THE REQUIRED DISCIPLINES FOR COMMENTATORS OF THE QUR ÂN IN THE CONTEXT OF THE QUR ÂN COMMENTARIES OF THE TURKISH REPUBLIC PERIOD 1923 2011

European Intensive Programme: Translating God(s): Fluid Religion and Orthodoxy. Constanţa, Romanya, Constanta, Romanya, 9 - 22 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat-Tefsir İlişkisi: Mehâsinü't-Te'vîl Örneği

OSMANLI'DA İLM-İ TEFSİR, M.Taha Boyalık,Harun Abacı, Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.479-503, 2019 Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerîm Eğitiminde Harflerin Sıfatlarından Uygulamalı Olarak Yararlanma Üzerine Bir Yöntem Denemesi (Zıt Sıfatlar Örneği)

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE KURAN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, YÖNTEMLER), Ahmet Gökdemir, Editör, Ravza Yayınları, İstanbul, ss.169-200, 2019 Creative Commons License

KIRAAT TEFSİR İLİŞKİSİ ZEMAHŞERÎ ÖRNEĞİ

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2015