Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2014 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Zemahşerî'nin el-Keşşâf'ında Kıraat Olgusu

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 • 2005 Yüksek Lisans

  Ebu'l-Hayr Abdulmecid b. Muharrem es-Sivasi(971-1049/1563-1639)'nin "Fatiha Tefsiri"nin (transkripsiyonlu) Tahkiki

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce