Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat – Tefsir İlişkisi: Mehâsinü’t-Te’vîl Örneği


Creative Commons License

Kılıç M.

Osmanlı’xxda İlm-i Tefsir: Alimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bildiride, Osmanlı son dönem müfessirlerinden Şam’da yaşayan Cemaleddin el-Kasimî’nin (1866-1914) Mehâsinü’t-te’vîl isimli eserinde kıraat-tefsir ilişkisi incelenecektir. Bu çerçevede onun tefsirine aldığı kıraatler tespit edilecek, bunlar arasında sahih-şâz oranı genel hatlarıyla tespit edilmeye çalışılacaktır. Mehâsinü’t‑te’vîl’de kıraatler nakledilirken kullanılan lafızlardan ve kıraatler hakkında yapılan değerlendirmelerden, Kasîmî’nin sahih kıraat anlayışı tespit edilmeye çalışılacaktır. Kâsimî’nin ayetleri tefsir ederken yaptığı açıklamalar esnasında kıraatleri nasıl değerlendirdiği konusu ele alınacak; kıraat olarak nakledilen rivayetlerden ne kadar yararlandığı meselesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra bazı örnekler üzerinden onun tefsirinde kıraat-tefsir ilişkisi anlatılacaktır.