Kur’an Eğitiminde Harflerin Sıfatlarından Renklendirme Yoluyla Yararlanma: Zıt Sıfatlar Örneğinde Bir Yöntem Önerisi


Creative Commons License

Kılıç M.

Journal Of The Near East Unıversıty Islamıc Research Center, cilt.5, sa.2, ss.233-280, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.32955/neu.istem.2019.5.2.02
  • Dergi Adı: Journal Of The Near East Unıversıty Islamıc Research Center
  • Sayfa Sayıları: ss.233-280

Özet

Tecvid ilmi, Kur’an-ı Kerîm’i okurken harflerin düzgün bir şekilde telaffuz edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere harfler, mahreçleri ve sıfatları itibariyle incelemeye tabi tutulmuştur. Harflerin sıfatlarının teorik öğretiminin yanı sıra uygulamalı eğitim bu sahada önem arz etmektedir. Aksi takdirde Kur’ân tilâveti esnasında harflerin sıfatları bilgisi tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle kıraat ve tecvid âlimleri eserlerinde ele aldıkları konuların uygulamalarının mutlaka bir hocadan (fem-i muhsin) talim edilmesi gerektiğini sık sık vurgulamışlardır. Zira kitaplardan öğrenilen bilgilerin Kur’ân tilâvetinde hem pratik olarak kullanılması hem de bunların doğru uygulamalarının mutlaka bir fem-i muhsinden öğrenilmesi gerekmektedir.

Sıfatlar konusunun pratiğinin, harflerin doğru telaffuzu konusunda öğrenciler meleke kazanana kadar dersin hocası tarafından yaptırılması, bu eğitimde takip edilen önemli bir yöntemdir. Bu doğrultuda Kur’ân öğretiminde görsel materyallerden istifade edilmesinin, mezkûr eğitime önemli katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Sınıfta çalışılacak sûrelerin veya ayetlerin, harflerin zıt sıfatlarına göre renklendirilip toplu/koro okuma esnasında tahtaya yansıtılarak okunmasının, Kur’ân eğitimini kolaylaştırdığı müşahede edilmektedir. Makalede, önce Kur’ân tilâvetine katkısı bağlamında harflerin zıt sıfatları anlatılacak, ardından Kur’ân eğitiminde kullanılabilecek yeni bir metot önerisi seçilen birkaç sûre üzerinden sunulacaktır.

Exploiting the Characteristics of the Letters by Colouring the Letters in Teaching the Qur’anic Recitation: an Offer a Method in the Sample of Characteristics that Have Opposites

Tajweed aims to ensure that the letters are pronounced correctly during the Qur’anic recitation. The letters are examined in terms of their origins and characteristics to ensure this aim. It is important for recitation of the Qur’an practicing characteristics of the letters in the Qur’anic classes, otherwise just knowledge of characteristics is not beneficial during the Our’an recitation. Hence scholars of tajweed and qiraat emphasize in their books that the themes of tajweed and qiraat should be learnt from an accomplished teacher. It is necessary both to apply knowledge that are gained from books in Qur’an recitation and to learn its practice from an accomplished teacher.

It is an applied method to continue to be practiced characteristics by teacher until students gain proficiency in correct pronunciation of the letters. It is known that using visual material in teaching the Qur’anic recitation helps students. It is observed that colouring the letters of chapters or verses which will be studied at the class by choral recitation according to their characteristics and studying them on smart board makes this education easy. In this article firstly it is studied characteristics that have opposites in the basis of their contribution to Qur’anic recitation, and afterwards the new offer of method that can be used in the Qur’anic classes is explained through a couple of verses which were chosen from the Qur’an.