FİLOLOJİK TEFSİR - KIRAAT İLİŞKİSİ: İBN KUTEYBE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Kılıç M.

4. ULUSLARARASI KUR’ÂN’I YENİDEN DÜŞÜNME -KUR’ÂN ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZYILI- İLMİ TOPLANTISI, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, cilt.1, sa.23, ss.435-446

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.435-446

Özet

Kur’ān-ı Kerim kıraatlerinin bir kısmının, bazı kelimelerin veya bir bütün

olarak ayetlerin anlaşılmasına katkı sağladığı bilinmektedir. Kur’ān

ilimlerinden sayılan Garibü’l-Kur’ān’a dair eser yazan müellifler de ele

aldıkları kelimelerin manalarını açıklarken yer yer farklı kıraatlerden

yararlanmışlardır. Bu çerçevede bildiride, İbn Kuteybe’nin Tefsîru Garîbi’l-

Kur’ān isimli eseri “filolojik tefsir - kıraat” ilişkisi açısından ele alınacaktır.

It is known that some of variant readings of the Qur’ān contribute to

understand some words or verses. Authors who wrote books on Gharib al-

Qur’ān which is accepted one of the Quranic science benefited from

variant readings of the Qur’ān in need. In this assay, the relationship

between philological commentary and variant readings of the Qur’ān in Ibn

Qutayba’s Tafsir Gharib al-Qur’ān is studied.