Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıraat İlminde Hâ-i Sekt

Usul İslam Araştırmaları , vol.35, no.35, pp.21-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Kuteybe’nin Te’vîlü Müşkili’l-Kur’ân’ında Kıraatler

Teori ve Pratik Arasında Müşkilü'l-Kur'an Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2021

Kıraatlerin Anlam Merkezli Tasnifi (Ebû Amr ed-Dânî Örneği)

the 5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020, pp.330-335 Creative Commons License

The Relationship between Linguistic Tafsir and Qiraat: the Sample of Ibn Qutayba

4. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme -Kur’ân Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı- İlmi Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018, vol.1, no.23, pp.435-446 Creative Commons License

Harflerin Lazimi Sıfatlarından Uygulamalı Olarak Yararlanmanın Kur’ân-ı Kerîm Eğitimine Katkısı

İlahiyat Fakültelerinde Kur'an Eğitimi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 30 - 31 July 2019, pp.17 Creative Commons License

Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat – Tefsir İlişkisi: Mehâsinü’t-Te’vîl Örneği

Osmanlı’xxda İlm-i Tefsir: Alimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018 Creative Commons License

Kur ân ı Kerîm Eğitiminde Öğretmenin Yeri ve Kur ân Öğretim Yöntemleri

Din Eğitiminde İyi Örnekler Sempozyumu, Osmaniye, Turkey, 16 - 17 June 2015

The Required Disciplines for Commentators of the Qur’an in the Context of the Qur’an Commentaries of the Turkish Republic Period 1923 2011

European Intensive Programme: Translating God(s): Fluid Religion and Orthodoxy. Constanţa, Romanya, Constanta, Romania, 9 - 22 September 2012

Books & Book Chapters

Principles of Qur'an Tilawat

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2022 Creative Commons License

Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat-Tefsir İlişkisi: Mehâsinü't-Te'vîl Örneği

in: OSMANLI'DA İLM-İ TEFSİR, M.Taha Boyalık,Harun Abacı, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.479-503, 2019 Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerîm Eğitiminde Harflerin Sıfatlarından Uygulamalı Olarak Yararlanma Üzerine Bir Yöntem Denemesi (Zıt Sıfatlar Örneği)

in: İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE KURAN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, YÖNTEMLER), Ahmet Gökdemir, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.169-200, 2019 Creative Commons License

Bulkînî’nin Mevâki‘u’l-‘Ulûm fî Mevâki‘i’n-Nücûm Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Değerlendirilmesi

in: ULÛMUL-KURÂN KAYNAKLARINDA KIRAAT İLMİ, Yaşar Akaslan, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.133-154, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

24

Project

1

Thesis Advisory

21

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals