Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İngiliz General Allenby’nin Filistin ve Suriye’deki Faaliyetleri

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.63-77, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tek Parti Dönemi’nde Eğitim Şûralarının Hükümetlerin Eğitim Politikalarına Etkileri

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.143-164, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rethinking The Iranian Islamic Revolution of 1979 with The Security Dilemma of The Cold War

International journal of Political Science Urban Studies, cilt.7, ss.132-147, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hatay Devleti Millet Meclisi Üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve TBMM’nin Etkileri

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.247-265, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Modernleşmesinin Genç Kadın Pilotu: Sabiha Gökçen

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-7, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Changing Social Movements in the Context of International Relations

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1392-1405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Depth of Turkish-Nato Defense Cooperation

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.884-897, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Partili Dönemde Türkiye’de Kentleşme Olgusu

Econder, cilt.7, ss.8-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti’yi İktidara Taşıyan Seçim Sistemi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.691-700, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Legal and Political Situation of Syrian Immigrants in Turkey

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet in İlk Yıllarında Nezihe Muhiddin Özelinde Türk Kadınlarının Siyasi Hakları İçin Mücadelesi

Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi, cilt.1, ss.43-51, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir İngiliz Diplomatın Gözünden 70 Yıl Önce Türkiye’nin Taşrası

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.129-141, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varlık Vergisi ve Uygulamaların Demokrat Parti’nin Seçim Çalışmalarında Kullanılması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.10, ss.373-381, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere Başbakanı David Lloyd George un I. Dünya Savaşı Anıları ve Osmanlı İmparatorluğu na Dair Düşünceleri

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.93-108, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngiliz Büyükelçi’nin Gözünden I Dünya Savaşı na Giden Yolda Osmanlı nın İçinde Bulunduğu Durum

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.9-35, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Totaliter Bir Rejim Örneği: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

UBAK-5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019

How Effective Are the 1949 Geneva Conventions in the Law of War ?

UBAK-5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.268-0

Göçmen Kaçakçılığının Terör Boyutu

III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019, ss.138-150

Analysis of Iranian Political Structure in The Context of Political Culture And International Politics

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

21. Yy’da ‘Güvenlik İkilemini’ İnşacı Perspektif İle Yeniden Gözden Geçirmek

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Suriye Krizi: ABD’nin Çekilme Paradoksu

XI. IBANESS Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, ss.1061-1066

Sınır Ötesi Operasyonların Politik Ekonomisi: Fırat Kalkanı Harekâtı Örneği

TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.341-350

Türkiye’nin Karadeniz’de Oluşturduğu Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler Ekseninde Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü’nün Tarihsel Gelişimi

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi-Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.451-463

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Almanya

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi-Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, no.858, ss.436-450

Küreselleşen Dünyada Yeni Toplumsal Hareketler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.12

Hindistan’ın Gelişmişlik Endeksleri Perspektifinden Uluslararası Politik Ekonomi Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.13

Never-Ending Problem: Cyprus Issue During Democrat Party Period

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.18

The First Trade Road Connecting The Continents: The Silk Road

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.19

Nato’nun Yapısal Değişiminin Türk Dış Politikasına Etkisi

SOS-CON 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.241-249

Avrupa Birliği’de Artan Zorluklar: Göçmen Krizi ve Irkçılık

SOS-CON 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.20-27

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Yaptığı Yardımlar

CUDES 2018 : 7. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.252

Siyasal İstikrar ve Ekonomik Kalkınma İkilisi: Türkiye Örneği

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.44

Uluslararası İşbirliklerin Etki Kapasitesi: İslam İşbirliği Teşkilatı İncelemesi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.93-0

Türkiye Sınırlarından Yasadışı Geçişler ve Bu Geçişlere Karşı Tedbirler

International Congress On Political, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.89

Uluslararası Göç ve Sınırların Korunması: Türkiye Örneği

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, ss.182

Uluslararası Göç ve Sınırların Korunması: Türkiye Örneği

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (Bursa), Bursa, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2017, ss.182

Refugee Policies of Turkey during World War II

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.1, ss.71-79

Varlık Vergisinin Demokrat Parti nin Yükselişindeki Rolü

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.1, ss.19-20

İngiliz İşgal Yönetiminin Hazırladığı Musul da Eğitim Raporu

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.4, ss.245-255

ESP Course Evaluation

5th ANNUAL International Conferenceon Lıterature, Languages and Linguistics, Athens, Yunanistan, 9 - 12 Temmuz 2012, cilt.1, ss.497-510

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Issues in International Relations I

Political Economy of The Syrian Crisis and Turkey’s Political Stance Towards Syria, Balcı Meral,Al Arzu, Editör, Yeditepe Yayınları, İstanbul, ss.9-56, 2019

Current Issues in International Relations I

Middle East Oil and The US Hegemony, Balcı Meral,Al Arzu, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.115-125, 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar

İngiliz Başbakan Gladstone’un Osmanlı Karşıtı Siyasetinin İngiliz Dış Politikasına Yansıması, Mehmet Yavuz Erler,Abdullah Şevki Duymaz, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.355-373, 2018

Current Debates in International Relations Law

Turkey’s Aid to Greece during the Second World War, Övgü Kalkan Küçüksolak,Abdullah Muhsin Yıldız, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.121-135, 2018

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2

Suriye Mülteci Krizi Bağlamında Türkiye ve Almanya’nın Sığınmacı Politikalarının İkili İlişkilere Yansıması, Balcı Meral,Al Arzu, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.39-52, 2018

A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice

The Challenges That Migration Crisis and Racism Caused in the European Union, Doğa Başar Sarıipek,Bora Yenihan,Gökçe Cerev, Editör, Frontpage Yayınevi, Kolkata, ss.587-594, 2018

Global and Regional Studies in Terms of Economical and Social Issues-I

The Strategic Importance of New Silk Road In the Context of Turkish, American and Russian Foreign Policy Perspective, Ahmet Oğuz, Editör, Al-Farabi Kazakh National University, Almati, ss.118-138, 2018

Turkish Republic of Northern Cyprus (Studies on Politics and Economics)

Analysis of the Ethnic Conflict In Cyprus During the Rule of Democrat Party, Hakan Arıdemir, Editör, Flesh Publishing, Tirane, ss.53-70, 2018

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I

Küreselleşmenin Getirdiği İstikrar: G7’den G-20’ye Aktörlerin İş Birliği Süreci, Meral Balcı,Arzu Al, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.61-72, 2018

Global and Regional Studies in Terms of Economical and Social Issues-I

Americas Middle East Oil Policies Until The 1979 Crisis, Ahmet Oğuz, Editör, Al-Farabi Kazakh National University, Almati, ss.88-108, 2018

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I

Ege Denizi’nde Hâkimiyet Mücadelesi: Kardak Kayalık Krizi, Meral Balcı,Arzu Al, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.21-36, 2018

Uluslararası Politik Ekonomi 1

Uluslararası Ticaret ve Üretimin Tarihsel Gelişimi ve Bu Bağlamda Türkiye nin Politik Ekonomi Analizi, Al Arzu,Balcı Meral,Kanlı İmam Bakır, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.175-213, 2017