Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şirketler Topluluğu Hukukunda Bilgilendirme Amacına Yönelik Özel Düzenlemelerin Menfaatler Dengesinin Sağlanması Açısından Değerlendirilmesi

Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13 Kasım 2020

Cash Pooling (Nakit Havuzu) Uygulamasında Bağlı Şirket Yönetim Kurulunun Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamındaki Yükümlülükleri ve Sorumluluğu

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2019, ss.51-118

Kitap & Kitap Bölümleri