Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Tefecilik" Suçu (TCK m. 241) Açısından Grup İçi Ödünç İşlemleri

AYBÜ Hukuk Fakültesi, IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, "Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım", Ankara, Turkey, 25 October 2021

The Right of the Representative Board Member Elected According to TCC Art. 360 to Transfer Information to the Shareholders Represented

Ticaret Hukuku Kongresi, Maltepe Üniversitesi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Hukukeğitim, İstanbul, Turkey, 18 - 20 February 2021, pp.1-55 Sustainable Development

Şirketler Topluluğu Hukukunda Bilgilendirme Amacına Yönelik Özel Düzenlemelerin Menfaatler Dengesinin Sağlanması Açısından Değerlendirilmesi

Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13 November 2020 Sustainable Development

Cash Pooling (Nakit Havuzu) Uygulamasında Bağlı Şirket Yönetim Kurulunun Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamındaki Yükümlülükleri ve Sorumluluğu

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 19 June 2019, pp.51-118

Books & Book Chapters