Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mathematics Teachers' Use of Questions: Is There a Change of Practice after the Curriculum Change?

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.9, sa.4, ss.417-427, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mathematics Teachers' Use of Questions: Is There a Change of Practice after the Curriculum Change?

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.9, sa.4, ss.417-427, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Statistical Self-Efficacy Beliefs among Pre-Service Mathematics Teachers: The Case of Palestine.

Journal of Theoretical Educational Science, cilt.12, ss.1209-1222, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of preservice mathematics teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward statistics.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uncovering Preservice Mathematics Teachers’ Views on Innovationwith Invention Stories from the History of Science

International educational studies, cilt.11, ss.110-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSTATİSTİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYEÖRNEKLEMİNE UYARLANMASI

Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.8, ss.44-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği.

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.4, ss.447-459, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of history of mathematics research literature in Turkey: the mathematics education perspective

BSHM BULLETIN-JOURNAL OF THE BRITISH SOCIETY FOR THE HISTORY OF MATHEMATICS, cilt.31, sa.3, ss.215-229, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Learning Gains through Integrated STEM Projects

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.4, sa.1, ss.20-29, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation of the Views on the Integration of Science Technology and Mathematics in a Mathematics Teacher Education Program

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.3-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An exploratory study of visually impaired students' perceptions of inclusive mathematics education

BRITISH JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT, cilt.33, sa.3, ss.212-219, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation of Pre Services Mathematics Teachers Performances on Systems of Linear Equations within the Context of Self Efficacy Levels

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.1, ss.19-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics and science assessment in the Turkish educational system An overview

Middle Grades Research Journal, cilt.8, ss.11-23, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmen Adaylarına Yönelik Lineer Denklem Sistemleri Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.158-180, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınava Hazırlık Biçiminin Farklı Sınav Türlerinde Ölçülen Matematik Sınav Başarı Düzeylerine Etkisi

M.U. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.5-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation of the aims of the faculty school partnership scheme by mathematics student teachers and their mentors

Journal of Instructional Psychology, cilt.36, ss.273-281, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections in peer evaluation Is the attended teacher training program the implemented teacher training program

Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D Research in Mathematical Education, cilt.13, ss.141-150, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarını Matematik Kaygısı ile Bilgibilimsel İnançları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma

International Journal of Human Sciences, cilt.6, ss.361-375, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating forms of understandings in the context of trigonometry

Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D Research in Mathematical Education, cilt.13, ss.151-170, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.75-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring predictors of programming performance

Journal of Instructional Psychology, cilt.35, ss.265-270, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Correlates of Logic Performance The Relationship between Students Logic Performance and Their General and Logical Reasoning Skills

Journal of the Korea Society of Mathematical Education, cilt.3, sa.12, ss.201-213, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Correlates of logic performance The relationship between logic performance and general and logical reasoning skills

Journal of Instructional Psychology, cilt.12, ss.200-2012, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring the Psychological Predictors of Programming Achievement

Journal of Instructional Psychology, cilt.3, sa.5, ss.264-270, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the influence of grouping practices on classroom teaching

Essays in Education, cilt.14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of computers in mathematics education A paradigm shift from computer assisted instruction towards student programming

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.4, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of mastery learning and cooperative competitive and individualistic classroom organizations on achievement and attitudes in mathematics

Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, cilt.9, ss.55-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmen Adayları için Düzenlenen Fizikte Öğretim Yöntemleri Etkinlikleri Araştırmaları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.81-90, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmen Adayları için Düzenlenen Fizikte Öğretim Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi., ss.81-90, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Deneyimi I Dersinde Yürütülen Öğretim Yöntemleri Etkinliği ve Kazandırılan Davranışlar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.81-90, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencileri için geliştirilen bir matematik tutum testi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.17-21, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TYT2018 MATEMATİK TESTİ SORU ANALİZİ VE BİR BLOOM TAKSONOMİ İNCELEMESİ

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ALT BOYUTLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

MATEMATİK SINIFLARINDA BİR DEĞER KAZANDIRMA UYGULAMASI PAYLAŞMAK

VIIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019

Bir Matematik Öğretmeninin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri: Bir Tekil Vaka Çalışması

International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology EducationFen, Matematik, Uluslararası Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 Nisan 2019

A Teaching Experiment On Vocational High School Students’ Statistical Problem Solving Performances.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FGMTEK 2019), 2 - 05 Nisan 2019

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB-DESTEKLİ ORTAMLARDAKİ İSTATİSTİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

PALESTINIAN PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND CONCEPTUAL LEVELS IN STATISTICS

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

GAINS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS IN A SIMPLE PENDULUM EXPERIMENT

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

AN INVESTIGATION OF THE INNOVATION PERCEPTIONS OF ENGINNEERING STUDENTS IN A HISTORY OF SCIENCE AND TECHOLOGY WORKSHOP

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.289-292

AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING INNOVATION PERCEPTIONS OF MATHEMATICS SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES TEACHER CANDIDATES

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.293-296

Fostering Self Questioning to Improve Mathematical Word Problem Solving

European Educational Research Association, Budapest, Macaristan, 11 - 13 Eylül 2015

The development of a progressive incorporation perspective The case of Denise

9th CONGRESS OF EUROPEAN RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION., PRAG, 4 - 08 Şubat 2015

TURKISH TEACHER CANDIDATES VIEWS ON THE INTEGRATION OF STEM FIELDS

The International Society of Educational Research (ISER) Conference, 29 Ekim - 02 Kasım 2014

University students' solution processes in systems of linear equation

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.563-568 identifier

INVESTIGATING REPRESENTATIONAL FLUENCY IN MODELING PROCESS: THE EXPERIENCE OF PRE-SERVICE TEACHERS WITH A CASSETTE PROBLEM

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 Temmuz 2009, cilt.3, ss.305-306 identifier

Preservice primary teachers' three dimensional thinking skills

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2666-2672 identifier

Identifying predictors of programming achievement

6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, Venice, İtalya, 21 - 23 Kasım 2007, ss.195-197 identifier

Experiences of mathematics student teachers in a series of science experiments

6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, Venice, İtalya, 21 - 23 Kasım 2007, ss.58-59 identifier

An Effective Use of a CAS in an Advanced Calculus Course

5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, 16 - 18 Aralık 2006

The Meaning Constructed Beyond Symbols

3rd International Conference on the Teaching of Mathematics, 30 Haziran - 05 Temmuz 2006

Okul Deneyimi I Dersinde Yürütülen Öğretim Yöntemleri Etkinliği ve Kazandırılan Davranışlar

Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Kavramı

Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel DEDE, Muhammed Fatih DOGAN, Fatma ASLAN-TUTAK, Editör, PEGEM, Ankara, ss.511-540, 2020

Matematik Eğitimi ve Kodlama

MERHABA STEM:: Yenilikçi bir Öğretim Yaklaşımı, Kamil Arif Kırkıç Emin Aydın, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.10-113, 2019

Yenilikçi Bir Öğretim Yakaşımı Olarak STEM Eğitimi

Merhaba STEM: Yenilikçi bir Öğretim Yaklaşımı, Kamil Arif Kırkıç Emin Aydın, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.1-3, 2018

STEM VE MATEMATİK EĞİTİMİ

MERHABA STEM, KAMİL ARİF KIRKIÇ VE EMİN AYDIN, Editör, EĞİTİM YAYINLARI, ss.3-17, 2018

Karma Yöntem Araştırmasında Paradigma ile İlgili Hususlar

Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.99-126, 2015

Karma Yöntem Araştırmasında Paradigma ile İlgili Hususlar

Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir, Editör, ANI, Ankara, ss.99-128, 2015

Lineer cebirin anahtar kavramı: Vektör

Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Editör, PEGEM, ss.573-584, 2013

Ölçme-Değerlendirmeye Kavram Yanılgıları Perspektifinden bir Bakış

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, M. F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç, Editör, PEGEM, ss.393-435, 2008

Matematik Kaygısı

Eğitime İlişkin Çeşitlemeler, M GÜRSEL, Editör, Eğitim Kitabevi Yayınları, ss.231-240, 2004

Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısını Azaltmaya Yönelik Eğitim Programı

Örnek Grup Rehberlik Programları, A Kulaksızoğlu, Editör, NOBEL, ss.1-14, 2004