Matematik Terminolojisinin Gelişimi Üzerine Bir Vaka Analizi: 1938 Yılına Ait Aritmetik ve Cebir I Lise Ders Kitabı Örneği


GÖZÜBERK B. A. , AYDIN E. , AYDIN A. N.

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, 26 - 28 Eylül 2019