MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSTATİSTİK DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI, TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Aydın E.

İZÜ Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.161-185, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İZÜ Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.161-185

Özet

Olasılık ve istatistik dersleri, öğrenciler tarafından sıklıkla ilgisiz ve sıkıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun gerekçelerinden biri de, derslerin daha çok öğretmen merkezli teorik-ispat alt yapısıyla işlenmesidir. Oysa, matematik eğitimcileri her düzeyde istatistiksel düşünme becerileri öğretiminin önemine değinmektedir. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının istatistik dersine yönelik öz yeterlilik inançlarının ve tutumlarının incelenmesidir. Araştırmada, öz yeterlilik inançları ve tutumlarının birbirleri ile olan ilişkileri de incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 102 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak İstatistik Özyeterlik Ölçeği ve İstatistik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde frekans ve yüzde oranları ve basit korelâsyon kullanılmıştır. Analiz sonucunda adayların istatistik dersine yönelik öz yeterlilik inançlarının yüksek düzeyde ve istatistik dersine karşı tutumlarının ise orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının istatistik dersine yönelik öz yeterlilik inançları ve tutumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.