A Teaching Experiment On Vocational High School Students’ Statistical Problem Solving Performances.


Dursun H., AYDIN E. , KÖKLÜ O.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FGMTEK 2019), 2 - 05 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri