Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Modified Surgical Technique in Treatment of Injection Related-Sciatic Nerve Injury in Children

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.559-565, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neural tube defect family with recessive trait linked to chromosome 9q21.12-21.31

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.31, ss.1367-1370, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accessory lower limb associated with spina bifida: case report

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.30, ss.2123-2126, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cranial Migration of Subduroperitoneal Shunt Catheter: Report of Two Cases

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.31, ss.614-618, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CRANIAL MIGRATION OF SUBDUROPERITONEAL CATHETETER REPORT OF TWO CASES

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (TURKISH), cilt.30, ss.2123-2126, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Very Rare Cause of Neck Pain Primary Ewing Sarcoma of the Axis

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.29, ss.1197-1200, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lethal Brain Injury Caused By A Blank Cartridge Pistol

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.451-454, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

KURU SIKI TABANCANIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMCÜL KAFA TRAVMASI

Journal of NEUROLOGİCAL SCIENCES (TURKISH), cilt.36, ss.451-454, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pure Brucellar Discitis Mimicking Lumbar Disc Herniation: A Case Report and Review of The Literature

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.597-602, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PURE BRUCELLAR DISCITIS MIMICKING LUMBAR DISC HERNIATIONS A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (TURKISH), cilt.30, ss.597602, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laminectome, a New Drilling Kerrison Rongeur for Partial Hemilaminectomy

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.22, ss.226-227, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Poly Axial Screw Removal

CentralEuropean Neurosurgery, cilt.71, ss.108-109, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The perforating branches of the P1 segment of the posterior cerebral artery

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.17, ss.80-84, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

POLAND SYNDROME WITH INTRACRANIAL GERM CELL TUMOR IN A CHILD

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.26, ss.150-156, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary meningeal osteosarcoma of the brain during childhood - Case report

JOURNAL OF NEUROSURGERY-PEDIATRICS, cilt.1, ss.325-329, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital dermal sinus of the cervical spine in an adult

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.15, ss.73-76, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coexistence of Craniovertebral Junction Stenosis with Pancake Kidney in an Adolescent with Acromesomelic Dysplasia

Journal of Pediatric Endocrinology and metabolism, cilt.21, ss.941-942, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anesthetic management of a newborn with Mohr (oro-facial-digital type II) syndrome

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.17, ss.603-604, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sponge pieces as retractors in neurosurgical interventions

SURGICAL NEUROLOGY, cilt.67, ss.493-495, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lumbar disc herniation in adolescence

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.43, ss.77-81, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Superior Cerebellar Artery Anatomic Study With Review

Neurosurgery Quarterly, cilt.17, ss.235-240, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cervical meningocele causing symptoms in adulthood - Case report and review of the literature

JOURNAL OF SPINAL DISORDERS & TECHNIQUES, cilt.19, ss.531-533, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Moyamoya disease and anesthesia

Pediatric Anesthesia, cilt.15, ss.1111-1115, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ten years of experience with pediatric neuroendoscopic third ventriculostomy

Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does General Anesthesia Potentiate the GABA ergic Action of IntrathecalBaclofen

Journal of Neurosurgical Anesthesia, cilt.16, ss.323-324, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tumors of the Choroid Plexus

Turkish Neurosurgery, cilt.12, ss.26-32, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diastematomyelia and spinal teratoma in an adult

Neurosurgical focus, cilt.10, ss.1-4, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spina Bifidalı Hastada Segmental Spinal Miyoklonus: Bir Olgu Sunumu

Boğaziçi Tıp Dergisi, cilt.5, ss.28-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior fossa epidermoid tümörlerine cerrahi yaklaşımlar

türk nöroşirürji dergisi, cilt.27, ss.82-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VentriküloatriyalveLumboperitonealŞant Uygulamaları

Türkiye Klinikleri J Neurosurgery-Special Topics, cilt.51, ss.55-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11 Yaşındaki çocukta uyanık kraniotomi

Anestezi Dergisi, cilt.21, ss.55-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pineal Bölge Tümörleri

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.23, ss.112-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A dangerous game Trampoline and SubduralHematomainaChild CaseReport

Türkiye klinikleri J Pediatrics, cilt.22, ss.83-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Iatrogenic chronic calcified/ossified epidural hematoma: Case report

sinir sistemi cerrahisi dergisi, cilt.2, ss.91-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk çağı intrakranial anevrizmaları olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.18, ss.128-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Ça Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

OMÜ Tıp Dergisi, cilt.25, ss.125-130, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Ça ntrakranial Anevrizmalar Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği, cilt.18, ss.128-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Progresif Hidrosefali ve Acil Sağaltımı

Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, cilt.3, ss.87-92, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vasküler Hastalıklar Galen Veni Malformasyonu Moyamoya

Türkiye Klinikleri J Pediatric Sci, cilt.3, ss.94-99, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ya alt hastalarda endoskopik III ventrikülostominin yeri

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.19, ss.83-86, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DANDY WALKER MALFORMASYONUNDA ENDOSKOP K III VENTR KÜLOSTOM N N ROLÜ

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.15, ss.11-13, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENDOSKOP K III VENTR KÜLOSTOM N N TEKRARI

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.15, ss.31-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanamayla Basvuran Silviyan Araknoid Kist Olgularinda Tedavi

Türk Nöroşürürji Dergisi, cilt.13, ss.197-202, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraventriküler Meningiomlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.10, ss.144-150, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moya Moya Hastalığı

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.10, ss.176-185, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraventriküler meninjiomlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.10, ss.144-151, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.179

RESULTS OF REIRRADIATION WITH GAMMA KNIFE RADIOSURGERY IN RECURRENT GLIOBLASTOMA PATIENTS

Innovative methods of adjuvant and neoadjuvant radiotherapy in the treatment of malignant neoplasms in adults and children, Moskva, Rusya, 22 - 23 Kasım 2018

Embriyonal tumor with multilayered rosettes: Two case reports of a rare tumor.

29th European Congress of Pathology, 2017, September 2-6, Amsterdam, Amsterdam, Hollanda, 2 - 06 Eylül 2017, ss.1-352

A Child with Chronic Headaches and Facial Palsy Is Hydatic Cyst in Your Differential Diagnosis

8th World Congress Of Pediatric Intensive and Critical Care, Toronto, Kanada, 4 - 08 Haziran 2016

Trigonosefalik kalvaryumun rekonstrüksiyonunda yararlı teknik bilgiler

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 8-12 Nisan 2016., Türkiye, 08 Nisan 2016

The Efficacy of Intrathecal Baclofen Treatment in Dyskinetic Cerebral Palsy

International Neurology and Rehabilitation Meeting, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015

Kuru sıkı tabancayla gelişen travmatik beyin yaralanması

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Türkiye, 18 Nisan 2015

Radyasyon nekrozu tedavi ve profilaksisinde pentoksifilin ve E vitamininin etkinliğinin gösterilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

Vertebral kanalı tam kat geçen ve nörolojik defisite yol açmayan torakal bıçaklanma olgusu Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

Semptomatik sakral perinöral kistlerde cerrahi tedavi ve sonuçları Olguların değerlendirilmeleri

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

POSTERİOR FOSSA METASTAZI YAPAN MİKSOPAPİLLEREPENDİMOM OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Leksell streotaktik frame için özel tasarım sıçan adaptörü

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

Pineal bez yerleşimli rozet oluşturan glionöronal tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

Posterior fossa metastazı yapan miksopapiller ependimom Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

PİNEAL BEZ YERLEŞİMLİ ROZET OLUŞTURAN GLİONÖRONALTÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

LEKSELL STEREOTAKTİK FRAME İÇİN ÖZEL TASARIM SIÇANADAPTÖRÜ

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Subduroperitoneal şant kateterinin kranial migrasyonu iki olgu bildirimi

Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015, Türkiye, 17 Nisan 2014

Hipofiz adenomlarının cerrahi tedavisi klinik serimiz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014, Türkiye, 14 Nisan 2014

Melanotik özellikler gösteren desmoplastik infantil gangliogliom olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 14 Nisan 2014

Kanamamış AVm de drenaj veni nedeni ile gelişen hidrosefaliye bağlı görme kaybı

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 14 Nisan 2014

Posterior fossa yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Pantotenat KinaZ ilişkili nörodejenerasyon olgusunda derin beyin stimülasyonu uygulaması

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014

Spontan intraserebral hematomlarda cerrahi tedavi sonuçları ve prognoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014

Posterior fossa y yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014

Kraniale emigre olan subduroperitoneal tüp olgusu

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Türkiye, 18 Nisan 2013

Ekstra 3 bacak ile prezente olan spina bifida olgusu Nadir görülen vaka takdimi

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Türkiye, 18 Nisan 2013

EKSTRA 3 BACAK İLE PREZENTE OLAN SPİNA BİFİDA OLGUSU NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA TAKDİMİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

3 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA POROUS POLYETHYLENE KRANİOPLASTİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2011

POLYAKSİAL VİDA ÇIKARILMASI TEKNİK NOT

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2011

Poliaksiyal vida çıkarılması teknik not

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 14 Nisan 2011

3 Yaş altı çocuklarda Porous polyethilen kranioplasti

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 14 Nisan 2011

Spontan regrese hipofiz adenomu

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 14 Nisan 2011

Glioblastome multiforme in children case report and review of the literatur

22ND Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya 2010, 15 Haziran 2009

Porous polyethilen cranioplasty in children under 3 years old

22ND Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya 2010, 15 Haziran 2009

İlk kraniosinostoz olgularımız

31. Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana 2009, Türkiye, 15 Mayıs 2009

Kafa tabanına açık rinoplasti ile yaklaşım

31. Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana 2009, Türkiye, 15 Mayıs 2009

11 Yaşındaki Pediatrik Olguda Uyanık Kranyotomi

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi , Antalya 2009, Türkiye, 27 Nisan 2009

Posterior serebral arter P1 segmentinin perforan dalları Nöroanatomik çalışma

23.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Girne, 2009, Türkiye, 22 Nisan 2009

Laminatom Laminatomi için dizayn edilmiş Kerrison drill

22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2008, Türkiye, 28 Nisan 2008

Kırık pediküler vidayı çıkarmak için kullanımı pratik bir vida sökücü

22.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2008, Türkiye, 28 Nisan 2008

İnterspinoz device ların yanlış kullanımı ve komplikasyonlar

22.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2008, Türkiye, 28 Nisan 2008

Sünger parçalarının nöroşirürji ameliyatlarında retraktör olarak kullanımı

21.Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007, Türkiye, 27 Nisan 2007

Süperior serebellar arter Anatomik çalisma

21.Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007, Türkiye, 27 Nisan 2007

Stereotaktik lokalizasyon için alçı kafa eğitim modeli

21.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2007, Türkiye, 27 Nisan 2007

Chiari 1 olgusunda kraniovertebral bileşkede scıwora gelişimi Olgu takdimi

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Türkiye, 20 Mayıs 2006

Orta serebral arterin distal anatomisi

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Türkiye, 20 Mayıs 2006

Anterior serebral arterin anatomisi

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Türkiye, 20 Mayıs 2005

Büyüme gelişme geriliği olan tavuk embriyolarında growth faktörlerin gösterilmesi

19. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2005, Türkiye, 19 Mayıs 2005

Primer menengeal osteosarkom olgusu

19.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2005, Türkiye, 19 Mayıs 2005

İnjeksiyon sonrası görülen siyatik sinir zedelenmesinde cerrahinin yeri

19.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2005, Türkiye, 19 Mayıs 2005

Spastik çocuk hastalarda selektif dorsal rizotomi anestezisi

Türk Anestezi ve Reanimasyon derneği Kongresi, Antalya 2004, Türkiye, 15 Mayıs 2004

Meningomyelosel olgularında geç komplikasyon rigid kifoz

18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2004, Türkiye, 10 Mayıs 2004

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında anjiojenezin prognoza etkisi

18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2004, Türkiye, 10 Mayıs 2004

Pediatrik pineal tümörler

18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2004, Türkiye, 10 Mayıs 2004

Primer santral sinir sistemi lenfoması Olgu sunumu

6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004, Türkiye, 10 Nisan 2004

Çocukluk çağı serebellar astrositomları

6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004, Türkiye, 10 Nisan 2004

Endoskopik 3 ventrikülostomi olgularında uzun süreli radyolojik izlem sonuçları

17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2003, Türkiye, 15 Mayıs 2003

Spastisite olgularında intratekal baklofen uygulaması

17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2003, Türkiye, 15 Mayıs 2003

Pons tümörlerinde cerrahi sonuçlar

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Türkiye, 15 Nisan 2003

Endoskopik 3 ventrikülostomi olgularında uzun sürreli radyolojik izlem

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Türkiye, 15 Nisan 2003

Spastisite tedavisinde selektif dorsal rizotomi

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Türkiye, 15 Nisan 2003

Anatomical features and clinical correlations of major occipital nerve

IVth International Congress of Cerebral Venous system and menengiomas İstanbul,2002, 17 Mayıs 2002

Açık spinal disrafizmli olgularda spinal ve vertabral bulgularl

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Türkiye, 08 Mayıs 2002

Açık spinal disrafizmli hastalarda epidemiyolojik ve demografik özellikler

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Türkiye, 08 Mayıs 2002

Ventral fokal beyin sapı tümörlerinde presigmoid yaklaşım

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Türkiye, 08 Mayıs 2002

Pediatrik Kranial AVM Olgularının Tedavisinde Gamma Knife

4.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir 2002, Türkiye, 08 Nisan 2002

Tekraralayan menenjit nedeni olarak posterior fossa dermoid kistleri

4.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir 2002, Türkiye, 08 Nisan 2002

Kiazmatik hipotalamik tümörlerde radikal cerrahi girişim

4.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir 2002, Türkiye, 08 Nisan 2002

Pediatrik intrakranial meningiomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2001

Nörofibromatozis tip 2 olgusunda multipl intrakranial tümör eksizyonu

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Pediatrik İntrakranial Menenjiomlar

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Sylvian araknoid kist ve eşlik eden kronoik subdural hematom olgularında cerrahi tedavi

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Pediattik kranial AVM olgularının tedavisinde Gama Knife

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Nörofibromatozis Tip 2 olgusunda atipik teratoid rabdoid tümör

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Çocukluk çağı serebellar pilositik astrositomlar

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Beyin sapı terleşimli primer miksoid kondrosarkom olgusu

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Çocukluk çağı lumbar disk hernileri

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

Kiazmatik hipotalamik gliomlarda Marmara nöroonkoloji Grubu deneyimi

14. Ulusal Kanser Kongresi . İstanbul, Mayıs 2001, Türkiye, 01 Mayıs 2001

Pediatrik Brakial Pleksus Kökenli Malign Primitif Nöroektodermal Tümör

14. Ulusal Kanser Kongresi . İstanbul, Mayıs 2001, Türkiye, 01 Mayıs 2001

Beyin Sapı Yerleşimli Primer Miksoid Kondrosarkom OlgusU

14. Ulusal Kanser Kongresi . İstanbul, Mayıs 2001, Türkiye, 01 Mayıs 2001

Pediatrik Orbital Rabdomyosarkom Olgusunda Kombine Tedavi

14. Ulusal Kanser Kongresi . İstanbul, Mayıs 2001, Türkiye, 01 Mayıs 2001

İnterspinöz deviceların yanlış kullanımı ve komplikasyonlar

Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2001

Atipik teratoid rabdoid tümörlerde DNA kontenti ve tümör supressör genler

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi , Kemer-Antalya- 2000, Türkiye, 06 Mayıs 2000

Pediatrik İntrajranial kistlere cerrahi yaklaşım kriterleri

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi , Kemer-Antalya- 2000, Türkiye, 06 Mayıs 2000

Treatment of late rigid Kyphosis in meningomyelocele Kyphectomy and İnternal Fixation

27 Annual Congress of the international Soceity for Pediatric Neurosurgery Salt Lake City 1999, 20 Ekim 1999

Hemimyelomeningocele Clinicopathological Considerations

27 Annual Congress of the international Soceity for Pediatric Neurosurgery Salt Lake City 1999, 20 Ekim 1999

Segmental spinal dysgenesis

5th İnternational congress of spine surgery, İstanbul , 1999, 21 Eylül 1999 identifier identifier

Kleeblattschadel deformitesi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Türkiye, 05 Mayıs 1999

Hemimyelomeningosel

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Türkiye, 05 Mayıs 1999

Atipik Teraotoid Rabdoid Tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Türkiye, 05 Mayıs 1999

Segmental spinal disgenezis

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Türkiye, 05 Mayıs 1999

Complications of endoscopic ventriculostomy

European Congress of Anaesthesiology, Amsterdam 1999, 15 Şubat 1999 identifier

Hemimeningomyelocele Clinico pathological considerations and results of twelve cases

XVI. Congress of the Europan Society for Pediatric Neurosurgery, Marseille 1998, 20 Eylül 1998

Diagnosis and treatment of the slit ventricle syndrome

Europan Association of Neurosurgical Societies, İstanbul , 1998, 12 Haziran 1998

Nöroendoskopik III Ventrikülostomi komplikasyonları

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 1998

Nöroendoskopik 3 ventrikülostomi komplikasyonları

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998, Türkiye, 04 Mayıs 1998

Pediatrik epilepsi cerrahisinde dual patolojiler kortikal disgenezis ve tümör birlikteliği

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998, Türkiye, 04 Mayıs 1998

Trigonosefalide radyolojik değerlendirme ve cerrahi yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya , 1998, Türkiye, 04 Mayıs 1998

Pediatrik serebellar astrositomalarda radyolojik ve cerrahi bulgular

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya , 1998, Türkiye, 04 Mayıs 1998

Diagnosis and Treatment of Slit Ventricle Syndrome

European Association of Neurosugical societies, 18 - 20 Şubat 1998

Endoskopic Third Ventriculostomy an alternative to cerebrospinal shunt

European Association of Neurosugical Societies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

EPİLEPSİ CERRAHİSİ DİSKONNEKSİYON CERRAHİSİ

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.877-886, 2014

PLAGİOSEFALİ

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.185-194, 2014

DİNAMİK ŞANT KOMPLİKASYONLARI

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.107-114, 2014

EPİLEPSİ CERRAHİSİ REZEKTİF CERRAHİ UYGULAMALAR

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.869-876, 2014

İNTRATEKAL BAKLOFEN UYGULAMASI

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.933-938, 2014

KONJENİTAL VERTEBRA ANOMALİLERİ

OMURİLİK VE OMURGA CERRAHİSİ, ÖZER F, ZİLELİ M, Editör, İNTERTIP YAYINEVİ, İzmir, ss.431-440, 2014

DANDY WALKER VE POSTERİOR FOSSA KİSTLERİ

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.227-234, 2014

LUMBAL PONKSİYON

Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri Kitabı, HAYDAR ŞAHİNOĞLU, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.189-193, 2011

. Çocukluk Çağı Vasküler Patolojileri, Moya Moya Hastalığı ve Neonatal İntrakranyal Kanamala

TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, ENDER KORFALI, MEHMET ZİLELEİ, İBRAHİM ZİYAL, AĞAHAN ÜNLÜ, Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.961-972, 2010

MOYA MOYA HASTALIĞI

TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, KAYA AKSOY, Editör, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.560-571, 2005

TUMORS OF ORBİT

EANS Book Manual of Neurosurgery, , Editör, Churchill-Livingstone,London, ss.251-256, 1996

Bilirkişi Raporları