Hemimeningomyelocele Clinico pathological considerations and results of twelve cases


ÖZEK M. M. , DAĞÇINAR A. , HİÇDÖNMEZ T., TÜRKDOĞAN D. , PAMİR M. N.

XVI. Congress of the Europan Society for Pediatric Neurosurgery, Marseille 1998, 20 Eylül 1998

  • Yayın Türü: Bildiri