Posterior fossa metastazı yapan miksopapiller ependimom Olgu sunumu


TANRIKULU B., ÖZEN A., SAKAR M. , BOZKURT S. , BAYRİ Y. , ŞEKER A., ...Daha Fazla

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye