Nörofibromatozis Tip 2 olgusunda atipik teratoid rabdoid tümör


ÖZEK M. M. , BORAN B., DAĞÇINAR A. , CANPOLAT C., SAV A.

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Türkiye, 07 Mayıs 2001

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye