Nadir görülen ACA A1 segment lokalizasyonlu anevrizmal subaraknoidal kanama kliniği ile başvuran pediatrik olgu sunumu


BAYRİ Y. , SARICA C., DEMİRCİ OTLUOĞLU G., ÇELİK Ö., DAĞÇINAR A.

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Türkiye, 18 Nisan 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye