Posterior fossa y yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu


TANRIKULU B., MİKAYİLLİ M., SAKAR M. , BAYRİ Y. , BOZKURT S. , DAĞÇINAR A.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye