Slit ventrikül sendromu Chiari Tip 2 Malformasyonu olan olgularda hayatı tehdit eden bir komplikasyon


DAĞÇINAR A. , BAYRİ Y. , KAYA A. H. , ULUS A., ŞENEL A., ÇELİK F.

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 14 Nisan 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye