Spastisite olgularında intratekal baklofen uygulaması


DAĞÇINAR A. , ÖZEK M. M. , KALKAN Ö., DENİZ E., BEZER M.

17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2003, Türkiye, 15 Mayıs 2003

  • Basıldığı Ülke: Türkiye