Chiari 1 olgusunda kraniovertebral bileşkede scıwora gelişimi Olgu takdimi


DAĞÇINAR A. , KAYA A. H. , ŞENEL A., KURUOĞLU E., ÇELİK F.

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Türkiye, 20 Mayıs 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye