Açık spinal disrafizmli hastalarda epidemiyolojik ve demografik özellikler


KOBYA S., ÖZEK M M. M. , DAĞÇINAR A. , HİÇDÖNMEZ T., ÖZEK E.

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Türkiye, 08 Mayıs 2002

  • Basıldığı Ülke: Türkiye