Açık spinal disrafizmli hastalarda epidemiyolojik ve demografik özellikler


KOBYA S., ÖZEK M M. M. , DAĞÇINAR A. , HİÇDÖNMEZ T., ÖZEK E.

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Turkey, 08 May 2002

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey