Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Studies Courses Teachers' Views on Global Citizenship and Global Citizenship Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.197, ss.335-352, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Analysis of Turkish Prospective Teachers' Perception of Constructivist View of Learning and Teaching

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, sa.165, ss.320-335, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde kullanmak: yanıbaşında olan geçmişi görmek ve duyumsamak

Turkish History Education Journal, cilt.9, sa.1, ss.66-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim, Özgürlük ve Tel Örgüler Bağlamında Okuldan Kaçmak: ‘Gitmek mi Zor, Kalmak mı?’

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.111-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme Temelli Bir Teknik Olarak Görsel Öykü: Örnek Uygulamalar

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.58-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve öğrencilerin “kanıt temelli tarih öğretimi”ne ilişkin görüşleri: Bir durum saptaması

Turkish History Education Journal, cilt.8, ss.231-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.659-684, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.389-436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenleri Hayat Bilgisi Derslerinde ÖrnekOlay Yazıyor: Bir Öğretmen Eğitimi Süreci

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.459-492, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Müziksel Zeka Temelinde Hayat Bilgisi Dersi İşlemek: “Hem Öğreniyorum Hem De Eğleniyorum”

Erciyes Journal of Education, cilt.2, ss.16-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Storyline Yaklaşımına Dayalı Etkinliklerin İlkokul Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkililiğinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.57-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Eğitiminde Bir Öncü Prof Dr Salih Özbaran

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişim Ve Süreklilik Bağlamında Oyun ve Oyuncağa Bakmak Bir Sözlü Tarih Çalışması

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.74-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.38-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayatın Bilgisine İlişkin Deneyimler Sunma Boyutunda Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Örnek Olaylar ve İşlevleri

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.137-156, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler 4 5 Sınıf Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma Nedenleri ve UygulamalarınYeterliliği

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.94-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of the evidence based history teaching on Turkish primary students perception of history and related concepts

Procedia Social and Behavioral Sciences, sa.2, ss.4677-4682, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitabı Yazarı Olmak

Toplumsal Tarih, ss.10-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Öğretmenler Değişim Kolay mı

Toplumsal Tarih, ss.42-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veli Görüşlerine Göre İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Öğrenciye Etkileri

Ege Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.151-172, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Gözünden Sosyal Bilgiler Derslerinde Gerçekleştirilen Empati Etkinliklerini Değerlendirmek Bakalım Öğrenciler Neler Düşünüyor

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, ss.97-114, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimdeki Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılacak Bir Öğretim Etkinliği Olarak Resim Çizimi Yoluyla Empati

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.85-100, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Çağdaş Tarih Öğretmeni Türk ve İngiliz Örneği

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.246-254, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İdeolojik Mücadele Alanı Olarak Lise Tarih Kitapları I II III

Tarih ve Toplum, cilt.10, ss.36-41, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İdeolojik Mücadele Alanı Olarak Lise Tarih Kitapları III

Tarih ve Toplum, cilt.10, sa.108, ss.42-47, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Tarih Kitaplarına Etkisi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.143-178, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İdeolojik Mücadele Alanı Olarak Lise Tarih Kitapları II

Tarih ve Toplum, cilt.10, sa.107, ss.41-46, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri