General Information

Biography

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğinden mezun; aynı üniversitenin İnkılap Tarihi Enstitüsünden "Öğretim Programı ve Ders Kitapları Açısından Türkiye'deki Tarih Öğretimi" adlı tez ile mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde Leeds Üniversitesinde EdD doktora programına devam etti ve "A Comparison Between English and Turkish History Textbooks: Design, Construction and Usability Issues adlı teziyle mezun oldu. Çalışma alanları; kanıt temelli öğrenme, empati, ders kitapları, öğrenme kuramları/yöntemleri, eylem araştırmasıdır.  

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Elementary Education
Program
Department of Classroom Education