Prof.Dr.

YÜCEL KABAPINAR


Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

University Of Leeds, Tarih Eğitimi, İngiltere

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2007 - 2011

2007 - 2011

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2003 - 2007

2003 - 2007

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2001 - 2003

2001 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1989 - 2001

1989 - 2001

Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2002 - 2003

2002 - 2003

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Social Studies Courses Teachers' Views on Global Citizenship and Global Citizenship Education

Colak K., KABAPINAR Y. , ÖZTÜRK C.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.335-352, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

An Analysis of Turkish Prospective Teachers' Perception of Constructivist View of Learning and Teaching

Kabapinar Y.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.320-335, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde kullanmak: yanıbaşında olan geçmişi görmek ve duyumsamak

Öztaşçı A., KABAPINAR Y. , TUNCEL G.

Turkish History Education Journal, cilt.9, ss.66-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Eğitim, Özgürlük ve Tel Örgüler Bağlamında Okuldan Kaçmak: ‘Gitmek mi Zor, Kalmak mı?’

KABAPINAR Y. , Gümüşsoy V.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.111-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme Temelli Bir Teknik Olarak Görsel Öykü: Örnek Uygulamalar

KABAPINAR Y. , Tabak E., Yavuz B.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.58-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Öğretmen ve öğrencilerin “kanıt temelli tarih öğretimi”ne ilişkin görüşleri: Bir durum saptaması

KABAPINAR Y. , Yetiş A.

Turkish History Education Journal, cilt.8, ss.231-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı

şekerci H., KABAPINAR Y.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.659-684, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarında Gazete Haberlerini Kullanma(ma)sı: Güncelin Sınıfta Varolma Çabası

KABAPINAR Y. , Topçubaşı T.

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.4, ss.20-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process

ÜTKÜR N., KABAPINAR Y. , ÖNDER A.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.389-436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?

KILIÇ ÖZMEN Z., KABAPINAR Y.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, ss.482-521, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sınıf Öğretmenleri Hayat Bilgisi Derslerinde ÖrnekOlay Yazıyor: Bir Öğretmen Eğitimi Süreci

KABAPINAR Y. , ÖNDER A., ÜTKÜR N.

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.459-492, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

“Gençler Üsküdar’ın Tarihini Yazıyor, Belgeselini Çekiyor”: Tüm Süreçleriyle Bir Yerel Ve Sözlü Tarih Projesi”

KABAPINAR Y.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.7, ss.532-554, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Müziksel Zeka Temelinde Hayat Bilgisi Dersi İşlemek: “Hem Öğreniyorum Hem De Eğleniyorum”

KABAPINAR Y. , SARGIN T.

Erciyes Journal of Education, cilt.2, ss.16-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Storyline Yaklaşımına Dayalı Etkinliklerin İlkokul Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkililiğinin İncelenmesi

şekerci H., DOĞAN M. C. , KABAPINAR Y.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.57-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Derslerinde Değişim ve Sürekliliğin Algılanmasında Görsel Okumanın Etkililiği: Bir Eylem Araştırması

KABAPINAR Y. , Sağlamgöncü A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, cilt.5, ss.48-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hayat Bilgisi Dersinde Müzik Zekasını Uygulamak: Şarkılarla Ders Yapılır mı?”

KABAPINAR Y. , SARGIN T.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS),, ss.504-529, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Dersinde Eşya Tarihini Araştırmak: Eşyanın da Tarihi mi Olurmuş!

KABAPINAR Y. , Sağlamgöncü A.

Erciyes Journal of Education, cilt.1, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The implementation of oral history on child games and toys:Computer games versus hand-made toys

KABAPINAR Y.

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.1, ss.431-438, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SBS/OKS ve YGS/ÖSS Sorularındaki Görecelik: “Hangi YanıtDoğru: Benimki Mi, ÖSYM’ninki Mi?”

KABAPINAR Y. , ŞAN S.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.97-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algıları

DÜNDAR Ş., KABAPINAR Y. , DENİZ L.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.154-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hakkâri de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme Değişim Kolay mı

KABAPINAR Y. , KARAKURT F.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.1897-1918, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Örnek Olay Yönteminin Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Eylem Araştırması

ÜTKÜR N., KABAPINAR Y. , ÖNDER A.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.41-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Değişim Ve Süreklilik Bağlamında Oyun ve Oyuncağa Bakmak Bir Sözlü Tarih Çalışması

KABAPINAR Y. , İNCEGÜL S.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.74-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tarih Eğitiminde Bir Öncü Prof Dr Salih Özbaran

KABAPINAR Y.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Empati Etkinliklerini Uygulamak Ötekini Duyumsayarak Var Oluyorum

KABAPINAR Y. , CANPOLAT Y., YARAR N., KARADAYI S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1320-1338, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları

KABAPINAR Y. , YAZICI F.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.38-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tarih Derslerinde Farklı Becerilere Sahip Öğrencilere Aynı Ders Kitaplarını Sunmak Ne Derece Adildir Heinemann Yayınevi Örneği

YAZICI F., KABAPINAR Y.

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.156-176, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Hayatın Bilgisine İlişkin Deneyimler Sunma Boyutunda Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Örnek Olaylar ve İşlevleri

KABAPINAR Y. , ÖZKAN Ö.

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.137-156, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sosyal Bilgiler 4 5 Sınıf Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma Nedenleri ve UygulamalarınYeterliliği

Ataman M., KABAPINAR Y.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.94-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Turkish prospective teachers images of the constructivist view of teaching are they compatible with the epistemological foundations of constructivism

KABAPINAR Y.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.1223-1228, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Öğretmenler Değişim Kolay mı

KABAPINAR Y.

Toplumsal Tarih, ss.42-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Türkiye de Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitabı Yazarı Olmak

KABAPINAR Y.

Toplumsal Tarih, ss.10-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Veli Görüşlerine Göre İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Öğrenciye Etkileri

KABAPINAR Y. , HERSAN E.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.151-172, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Öğrencilerin Gözünden Sosyal Bilgiler Derslerinde Gerçekleştirilen Empati Etkinliklerini Değerlendirmek Bakalım Öğrenciler Neler Düşünüyor

KABAPINAR Y.

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, ss.97-114, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İlköğretimdeki Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılacak Bir Öğretim Etkinliği Olarak Resim Çizimi Yoluyla Empati

KABAPINAR Y.

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.85-100, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Eğitim Pedagojisi ve Tarih Metodolojisi Açısından Türk ve İngiliz Tarih Ders Kitapları

KABAPINAR Y.

Tarih ve Toplum, ss.40-47, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Geleneksel ve Çağdaş Tarih Öğretmeni Türk ve İngiliz Örneği

KABAPINAR Y.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.246-254, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Tarih Kitaplarına Etkisi

KABAPINAR Y.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.143-178, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Bir İdeolojik Mücadele Alanı Olarak Lise Tarih Kitapları I II III

KABAPINAR Y.

Tarih ve Toplum, cilt.10, ss.36-41, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

İlkokul Çocuklarının Televizyon Reklamları İle İmtihanı: Örtük Mesajları Fark Edebiliyorlar Mı?

KABAPINAR Y. , Karaman R. E.

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020

2020

2020

Öğretmen adaylarının matematik ile imtihanı: Bir türlü ısınamadım sana x,y,z”

KABAPINAR Y. , Yılmaz D.

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020, cilt.1

2019

2019

Değerler Eğitiminde Bir Oyunlaştırma Çalışması: ”Oynamaya Değer”

KABAPINAR Y. , Göfner E.

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2019

2019

2019

Öğrencilerin Gözünden 1998, 2005 ve 2018 Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına Bakmak: Hangisini Niçin Tercih Ediyorlar?

KABAPINAR Y. , Başpınar N.

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

2019

2019

Sosyal Bilgiler Dersine Özgü Okuryazarlık Becerileri Üzerine Bir Uygulama

KABAPINAR Y. , Göfner B.

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2019

2019

2019

Suriyeli Öğrencilerin Gözünden Hayat Bilgisi Öğrenme Ortamlarına Bakmak: ’Zorlanıyorum Öğretmenim’

KABAPINAR Y. , Karakaş M. N. , Palut E. N.

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

2019

2019

1998 Ve 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Bakmak: Davranışcı Öğrenme Anlayışı Ve Yapılandırmacılık Dilemması

KABAPINAR Y. , Yeşilsoy S., Yılmaz Ö.

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

2019

2019

Hayat Bilgisi Dersi ve Konu Kapsamına İlişkin Öğrenci Algılarına Bakmak: Benim Dünyamı da Gör Öğretmenim

KABAPINAR Y. , Ulusoy N.

V. INES Human and Civilization Congress from Past to Future, Alanya, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

2019

2019

Genç Kaşifler ”Müze İle Yerinde Eğitim” Gerçekleştiriyor: Bakmak ve Görmenin Ötesinde Durumu Duyumsamak

Karakurt F., KABAPINAR Y.

8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

2019

2019

İlkokul Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Kullanılan Örnek Olayları İncelemek/Karşılaştırmak: Ne kadar Benzer ya da Farklı?

Kabapınar Y. , Özeker F., Aydemir Z.

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.1690-1698

2018

2018

Öğretmen-Veli Hediyeleşmesi: Minnet mi? Karşılıklı Çıkar mı?

KABAPINAR Y. , Koyuncu C.

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, cilt.2, ss.155

2018

2018

“Young Historians Write History of Üsküdar, Taking Documentary: A Summary of a Local and Oral History Project”,

KABAPINAR Y.

Third Mediterranean International Social Sciences Congress (MECAS, 2018), Budapest, Macaristan, 19 - 22 Haziran 2018, ss.643-654

2018

2018

Ortaöğretim Türk Tarih Ders Kitaplarında “Öteki”ne İlişkin Kanıtların Varlığı/Yokluğu: Bir Durum Saptaması

KABAPINAR Y. , Kibar H.

Third Mediterranean International Social Sciences Congress (MECAS, 2018), Budapest, Macaristan, 19 - 22 Haziran 2018, ss.629-638

2018

2018

Lise Öğrencileri Değerleri Kendi Hazırladıkları Oyunla Yaygınlaştırıyor: Bir TÜBİTAK Projesi Öyküsü

KABAPINAR Y. , GÖFNER E.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.119-139

2018

2018

Sosyal Bilgiler Dersinde Görsel Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama

KABAPINAR Y. , Göfner B.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.595-605

2018

2018

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Kanıt Temelli Öğrenmeyi Eklemlemek Ne Derece Olanaklıdır? Uygulamalı Bir Çalışma

KABAPINAR Y. , DÜLGER Z.

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1043-1049

2018

2018

Hayat Bilgisi Dersine Müze Eğitimini Eklemlemek: ”Bak-Gör-Geç”i Aşabilmek İçin Uygulamalı Bir Araştırma

KABAPINAR Y. , ŞENER N.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.313-320

2018

2018

Mübadeleyi Duyumsamak/Anlamak ve Kanıt Temelli Öğrenme: Ortaokul Öğrencileri İle Karşılaştırmalı Bir Araştırma

KABAPINAR Y. , Yabansu Y.

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.476-489

2018

2018

Kimya Öğretmen Adaylarının Yerel/Sözlü Tarihle İmtihanı: Periyodik Cetvelden Öte Bir Hayat da Varmış

KABAPINAR Y.

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.499-511

2018

2018

Gelibolu Bağlamında İngiliz, Avustralya ve Türk Tarih Ders Kitaplarına Bakmak: Nasıl İşleniyor Bu Konu

KABAPINAR Y. , YEŞİL T.

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.464-475

2018

2018

Benefitting musical intelligence in science and social studies educational settings

KABAPINAR Y. , KABAPINAR F.

13. Balkan Education and Science Kongress, Edirne, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

2018

2018

Görsel Öykü Kullanarak Öğrencilerin Empati Becerisinin Geliştirilmesi Süreci

Doğanay T., Kabapınar Y. , Esmer E.

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 16 Nisan 2018, ss.1154-1155

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersine İşbirlikli Öğrenme Yöntemini Eklemlemek: Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin

ESMER E. , KABAPINAR Y.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), 18 - 22 Nisan 2018

2017

2017

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Etkililiğinin Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Perspektifinden İncelenmesi

KABAPINAR Y. , ESMER E.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

2017

2017

Öğretmen Yetiştirmede Kanıt Temelli Öğrenme

KABAPINAR Y. , TUNCEL G.

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

2017

2017

Sosyal Bilgiler Derslerinde Değişim Ve Sürekliliğin Algılanmasında Görsel Okumanın Etkililiği: Bir Eylem Araştırması

KABAPINAR Y. , SAĞLAMGÖNCÜ A.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Öğrencilerin Yunan ve Yunanistan Algılarına Bakmak: “Denize Dökmek” ile “Komşu” Arasında Konumlanan Söylem

KABAPINAR Y. , AKBAŞ E.

Uluslararası Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

2017

2017

Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıtları Kullanmak: Öğrenciler “Küçük Sosyal Bilimci/Ekonomist” Oluyorlar

KABAPINAR Y. , MALBELEĞİ F.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Gençler Üsküdar’ın Tarihini Yazıyor, Belgeselini Çekiyor: Bir Yerel ve Sözlü Tarih Projesinin Öyküsü

KABAPINAR Y. , KÖROĞLU N., GÖKDOĞAN İ., KÜÇÜK S., AKBAŞ E.

Uluslararası Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

2017

2017

Sosyal Bilgiler Dersinde “Kanıt” Öğrenciler İçin Ne Anlam İfade Ediyor?: Bir Eylem Araştırması

KABAPINAR Y. , MALBELEĞİ F.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

2017

2017

Mübadeleyi Duyumsamak/Hissetmek ve Kanıt Temelli Öğrenme: Ortaokul Öğrencileri ile Uygulamalı Bir Araştırma

KABAPINAR Y. , YABANSU Y.

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadele’nin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2017

2017

2017

Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme Temelli Bir Yaklaşım Olarak ‘Görsel Öykü’: Teori ve Uygulama

KABAPINAR Y. , TABAK E., YAVUZ B.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Primary (eight grades) students’ opinions about global citizenship and global citizenship education

ÇOLAK K., KABAPINAR Y. , ÖZTÜRK C.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, 8 - 09 Temmuz 2017, ss.17-18

2016

2016

Sosyal Bilgiler Derslerinde Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Öğretmen Görüşleri

ÇOLAK K., KABAPINAR Y. , ÖZTÜRK C.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1172-1173

2016

2016

Gençler Cihan Harbi ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor Bir Projeyi Tanıtmak

KABAPINAR Y. , KÖROĞLU E., GÜLLÜ F., BALCI N.

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

2016

2016

Yerel Tarih Öğretim Yöntemini Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulamaya Koymak

KABAPINAR Y. , UĞUR ÖZTAŞÇI C. A.

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

2016

2016

Sosyal Bilgiler Dersinde Görseller Aracılığıyla Çoklu Bakış Açılarının Geliştirilmesi

KABAPINAR Y. , İNCE B.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2016

2016

İlk Mezunlarını Verme Sürecinde 4 4 4 Eğitim Sistemini Yeniden Değerlendirmek

KABAPINAR Y. , ÇİLİNGİR E., TOPÇUBAŞI T., ATABAŞ Ü., KARADAĞ B.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2016

2016

Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenlerinin Bakışından Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanılan Örnek Olaylar

KABAPINAR Y. , ÜTKÜR N.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2018

2018

Van’a Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmak: Sosyal ve Mesleki Durum Analizi

Gedik T., Kabapınar Y. , Esmer E.

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 18 Nisan 2018, ss.1255-1256

2016

2016

Özel Yetenekli Öğrencilerde Görsel Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama

KABAPINAR Y. , İNCE B.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Müziğin Namelerini Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarinda İşe Koşmak Örnek Bir Uygulama

KABAPINAR Y.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Lise Öğrencileri Sözlü Tarih Çalışıyor Teknolojiye Yenik Düşmüş Bir Meslek Olarak Mutemetlik

KABAPINAR Y. , GÖFNER E.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Mikro Öğretim Yöntemi Olarak Eşya Tarihi Örnek Bir Uygulama

KABAPINAR Y. , SAĞLAMGÖNCÜ A.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Hayat Bilgisi Dersine Müzik Zekası nı Eklemlemek Şarkılarla Öğrenirken Eğleniyorum

KABAPINAR Y. , SARGIN T.

1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016

2016

2016

The Implementation of Oral History on Child Games and Toys Computer Games Versus Hand made Toys

KABAPINAR Y. , İNCEGÜL S.

World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016

2016

2016

How a capy multiple

ŞENER N. , KABAPINAR Y. , DOĞAN M. C.

8th World Conference Edocational Sciences, 4 - 06 Şubat 2016

2015

2015

Hayat Bilgisi Dersi Öğrenme Ortamlarında Empati Becerisini Geliştirmeye Yönelik Sosyal Empati Etkinlikleri

KABAPINAR Y. , Canpolat Y., Yarar N., Karadayı S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

2015

2015

Farklılıkların Buluştuğu Semt Olarak Kuzguncuk Bir Yerel ve Sözlü Tarih Örneği

KABAPINAR Y. , Demeter Ö.

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

2014

2014

Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zekâ Temelli Uygulamalar Öğretmenler Ne Söylüyor Ne Uyguluyorlar

ŞENER N. , KABAPINAR Y. , DOĞAN M. C.

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

2010

2010

Turkish prospective teachers' images of the constructivist view of teaching: are they compatible with the epistemological foundations of constructivism?

KABAPINAR Y.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1223-1228 identifier

2010

2010

Effects of the evidence-based history teaching on Turkish primary students' perception of history and related concepts

Dogan N., KABAPINAR Y.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4677-4682 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Storyline Yaklaşımı

şekerci H., KABAPINAR Y.

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi, S. Şirin, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.401-434, 2020

2020

2020

: 1998, 2005 ve 2018 Öğretim Programları Temelinde YazılmışHayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Kitaplarına Bakmak

KABAPINAR Y.

Ders Kitabı İncelemesi, Özcan Demirel, Kasım Kıroğlu, Editör, PegemA, Ankara, ss.192-202, 2020

2019

2019

Kanıt Temelli Öğrenme Tanım, Kapsam, Yaklaşımlar

KABAPINAR Y.

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar, Yücel, Editör, PegemA, Ankara, ss.29-54, 2019

2019

2019

SOSYAL BİLGİLERDE DERS KİTAPLARI

KABAPINAR Y. , YABANSU Y.

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Selahattin KAYMAKCI Ebru DEMİRCİOĞLU, Editör, PegemA, Ankara, ss.137-157, 2019

2019

2019

Hayat Bilgisi Dersinde Kanıt Temelli Öğrenmeyi “Evde Güvenlik” Konusu Temelinde Uygulamak: Üçüncü Sınıf Öğrencileri İle Olur mu?

KABAPINAR Y.

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar, Yücel, Editör, PegemA, Ankara, ss.165-185, 2019

2019

2019

Din Kültürü Ahlak Bilgisi (Dkab) Derslerine Kanıt Temelli Öğrenmeyi Eklemlemek Ne Derece Olanaklıdır?: “Kurban” ve “Oruç” Temelinde Uygulamalar

KABAPINAR Y. , Dülger Z.

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar, Yücel, Editör, PegemA, Ankara, ss.129-163, 2019

2019

2019

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BAZI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE BAKMAK: “ÖTEKİNİ DUYUMSAYARAK VAR OLUYORUM”

KABAPINAR Y.

İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler: I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı, Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.52-70, 2019

2019

2019

Tarih Öğretiminde Üçüncü Yol Olanaklı mıdır?: Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarında Abdülhamit’in ‘Pozisyonuna’ Bakmak

KABAPINAR Y.

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar, Yücel, Editör, PegemA, Ankara, ss.3-18, 2019

2019

2019

Kanıt Temelli Öğrenme Perspektifinden Mübadeleye Bir Bakış: “Küçük Tarihçiler”Olarak Ortaokul Öğrencileri

KABAPINAR Y. , YABANSU Y.

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, Kabapınar, Yücel, Editör, PegemA, Ankara, ss.105-128, 2019

2018

2018

Gençler Üsküdar’ın Tarihini Yazıyor, Belgeselini Çekiyor: Bir Yerel ve Sözlü Tarih Projesinin Süreç ve Öyküsü

KABAPINAR Y.

Genç Tarihçiler Üsküdar’ın Yerel Tarihini Yazıyor Belgeselini Çekiyor, Kabapınar, Yücel, Editör, Hat Baskı Sanatları, İstanbul, ss.17-38, 2018

2018

2018

Okul Düzeyinde Yerel Tarih Öğretimine Bakmak: Tanım, Kavram ve Süreç

KABAPINAR Y.

Genç Tarihçiler Üsküdar’ın Yerel Tarihini Yazıyor Belgeselini Çekiyor, Kabapınar Yücel, Editör, Hat Baskı Sanatları, İstanbul, ss.3-17, 2018

2018

2018

İngiltere Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

KABAPINAR Y.

Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ahmet Şimşek, Editör, PegemA, Ankara, ss.234-248, 2018

2017

2017

Tarih Eğitiminin Tarihinden Salih Özbaran’a Bakmak:Bir Farkındalık Miladı ve Mimarı

KABAPINAR Y.

Türkiye’de Tarih Eğitimi: Dönemler/Ders Kitapları/YazarlarAkademisyenler/Algılar, Ahmet Şimşek, Editör, PegemA, Ankara, ss.322-334, 2017

2017

2017

Genç Tarihçiler Olarak Öğrenciler KanıtTemelli Öğretim Temelinde Birinci DünyaSavaşını Yeniden Yazıyor /Yorumluyor :Bir Projenin Öyküsü

KABAPINAR Y.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NAKATILAN ÜLKELERDEN MESAJ VARGençler Cihan Harbi‘ni Farklı PerspektiflerdenTartışıyor ve Yazıyor, NALAN BALCI FIRAT GÜLLÜ zeynep adıgüzel erol köroğlu yücel kabapınar, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.21-33, 2017

2017

2017

Erken Cumhuriyet Döneminde Tarih Eğitimi (1923-1938)

ÇAPA M., KABAPINAR Y. , ATA B., ÖZCAN A., ŞİMŞEK A., KARABAĞ Ş. G. , et al.

Türkiye’de Tarih Eğitimi, Ahmet Şimşek, Editör, Pegem AKADEMİ, Ankara, ss.63-105, 2017

2015

2015

Sözlü ve Yerel Tarih:“Küçük Tarihçiler” Olarak “Öğrenciler Tarih Yazıyor”

KABAPINAR Y.

Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi, , Editör, Pegem Akademi, ss.565-586, 2015

2015

2015

Sachunterricht und Sozialkunde in der Türkischen Primarstufe

KABAPINAR Y. , AKŞİT F.

Handbuch Didaktik des Sachunterrichts, Kahlert, Joachim; Fölling-Albers, Maria; Götz, Margarete; Hartinger, Andreas; Miller, Susanne; Wittkowske Steffen, Editör, UTB, Kassel, ss.284-289, 2015

2013

2013

Bir Öğretim Materyali Olarak Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Ders Kitapları

KABAPINAR Y.

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk Cemil, Dilek Dursun, Editör, PegemA, Ankara, ss.318-342, 2013

2011

2011

İlköğretim Birinci Kademe Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitapları

KABAPINAR Y.

Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.367-401, 2011

2006

2006

Yeni Öğrenme Anlayışı Işığında Sosyal Bilgiler Ders Kitapları

KABAPINAR Y.

Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Editör, PegemA, Ankara, ss.367-399, 2006

1995

1995

Kredili Sistem ve Lise Tarih Ders Kitapları’

KABAPINAR Y.

Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Salih Özbaran, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.212-227, 1995

1991

1991

Ders kitaplarına ilişkin öğretmen ve öğrenci anketlerinin değerlendirilmesi

KABAPINAR Y.

Türkiye nin Ders Kitapları, Jale Baysal, Şeyda Ozil, Editör, Cem Yayınevi, İstanbul, ss.3, 1991

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

Türk-Alman Çalıştayları ”Öğretmen Eğitiminde Portfolyo

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

Kabapınar Y. (Yürütücü)


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1