Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Social Engagement of Children Having Disabilities with Their Mothers and Fathers

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1649-1670, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effectiveness of Responsive Teaching With Children With Down Syndrome

INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.51, ss.458-469, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Randomized Control Study of Responsive Teaching With Young Turkish Children and Their Mothers

TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.33, ss.18-27, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effectiveness of the Responsive Teaching Parent-mediated Developmental Intervention Programme in Turkey: A pilot study

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVELOPMENT AND EDUCATION, cilt.58, ss.359-372, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz Yeterlik Algıları

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.1, ss.137-148, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Öykü Kullanımı Alanyazın Taraması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.1-17, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Autism and Developmental Delays in Young Children Book Review

International Journal of Early Childhood Special Education, cilt.1, no.1, ss.95-101, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mainstreamed Students Opinions about Physical Education Lessons

17th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations and the Diversity in Organizations, Communities and Nations Research Network, Toronto, Kanada, 26 - 28 Temmuz 2017

Using Graduated Guidance to Teach Game Skills Children with Autism

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2016

Investigation of Diagnostic Process through the Opinions of the Medical Doctors who Diagnose Children with Autism

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2016

Investigation of Mainstreamed Students Attitudes toward the Physical Education Lessons

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ağustos 2016

Otizmli Çocuklar için İlişki Temelli Yaklaşımlar

Otizmi Anlamak Paneli, İzmir, Türkiye, 30 Nisan 2016

A Comparison of Social Engagement of Children with Autism with Their Mothers and Fathers

International Conference on New Horizons In Education (INTE 2016), VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Comparison of the Diagnostic Assessment Practices of Young Children with Autism in Turkey and USA

Conference on Research Innovations in Early Intervention (CRIEI), SAN DIEGO, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Şubat 2014

Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının Türkiye Uyarlaması

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010

Responsive Teaching Early Intervention Program and Its Implementation in Turkey

International Conference on Primary Education 2009, HONG KONG, Hong Kong, 25 - 27 Kasım 2009

Comparision of Receptive Language Skills of Children with Mild Mental Retardation who are in Inclusive and Special Education Classrooms

Arizona Educational Research Organization (AERO) 22nd Annual Conference, PHOENIX, AZ, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Kasım 2009

Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının EDEP Etkililiği

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Responsive Teaching Early Intervention Program Supporting Young Children with Developmental Delays and Their Parents

European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2009

Kuruma ve eve dayalı yürütülen PECS uygulama örneği

17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Gereksinimli Çocuklar: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Ekip Çalışması ve Ekip Modelleri, Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞENGÜL ERDEM, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.395-430, 2019 Creative Commons License

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara oyun öğretiminde bilimsel dayanıklı uygulamalar, Aydan Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.69-100, 2017 Creative Commons License

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarda oyuncak seçimi ve ortam düzenlemesi, Aydan Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.106-121, 2017 Creative Commons License

Education Diplomacy in Action Voices From Around the World

Developing Cross Cultural Communication in a Study Abroad Program in Turkey, Georgianna Duarte ve Ekaterina Strekalova-Hughes, Editör, Association for Childhood Education International, Washington, ss.65-81, 2015 Creative Commons License

Mentoring Diverse Populations

Mentoring Turkish Students in Graduate Education, Georgianna Duarte,Ph.D. & Emma Miller,Ph.D., Editör, Linus Learning, New-York, ss.75-88, 2013 Creative Commons License