Genel Bilgiler

Biyografi

İlk  öğretimini Adana, Orta öğretimini Kayseri ve Lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü kazanmış, iki yıl okuduktan sonra iktisat bölümünü yarıda bırakıp yeniden girdiği üniversite sınavında Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazanmıştır. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Adana ve Eskişehir’deki köy ve ilçe ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak yaklaşık 7 yıl görev yapmıştır. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İlköğretim Anabilim Dalında 2003 yılında tamamladıktan sonra  2011 yılında Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılının sonunda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1 yıl çalıştıktan sonra 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 35. Maddesi uyarınca Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’ne doktora eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Zihin Engelliler Öğretmenliği doktora programına devam ederken doktora tezi olan Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (Responsive Teaching) üzerine gözlem ve çalışmalarda bulunmak üzere 3 kez Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Şehrine bağlı Case Western Reserve Üniversitesi Mandell School adlı kurumda misafir öğretim elemanı olarak gitmiştir. 2011 yılının sonunda 6 aylık bir süre için Amerika Birleşik Devletlerine bağlı San Diego State Üniversitesi Özel Eğitim Bölümüne post-doktora yani doktora sonrası çalışmalarını yürütmek amacıyla otizm spektrum bozluğu olan çocukların tanılama süreçlerini araştırmak için TUBİTAK bursuyla gitmiştir. Yaklaşık 10 yıl yoğun olarak zihinsel yetersizliğe ve otizm spektrum bozukluğuna sahip olan çocuklar ve aileleriyle uygulamalı aile eğitimleri yürütmüştür.

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip küçük çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Responsive Teaching (Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı) üzerine Amerika Birleşik Devletlerinde Programın geliştiricisi olan Prof. Dr. Gerald Mahoney’den eğitim almış ve Prof. Dr. Gerald Mahoney tarafından eğitimcilerin eğitimi konusunda kendisine yetki verilmiştir. Ayrıca Otizmli Çocuklara Yönelik Sınıf içi Temel Tepki Öğretimi (Classroom Pivotal Response Teaching for Children With Autism) adlı kitabın Türkçe çevirisini Doç. Dr. Yasemin TURAN ile birlikte gerçekleştirmiştir.  Dolayısıyla bahsi geçen bu iki erken müdahale programının Türkiye’ye kazandırılmasında önemli katkıları olmuştur. İlgi alanları Otizm, ilişki temelli uygulamalar ve aile eğitimi olup, bu konuda kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. 

2011 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne araştırma görevlisi doktor unvanlıyla göreve başlamış ve 2013 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Yard. Doç. Dr. ünvanıyla görevini yürütmüştür. 16 Mayıs 2018 tarihinde doçent ünvanını almaya hak kazanmış olup, halen Marmara Üniversitesinde Doç. Dr. ünvanıyla çalışmaktadır.  


Kurum Bilgileri

Birim
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bölüm
Özel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı