Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Öykü Kullanımı Alanyazın Taraması


Creative Commons License

Karaaslan Ö. , Kutlu M.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1-17, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 19 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkan ve kişilerin sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve diğer bilişsel işlevlerinin gerçekleştirme düzeylerini olumsuz yönde etkileyen nöro-biyolojik kökenli bir yetersizliktir (National Research Council [NRC], 2001). Erkeklerde kızlardan dört kat daha fazla görülen otizm spektrum bozukluğu her 150 çocuktan birinde görülmektedir (Centers for Disease Control Prevention, 2009). Günümüzde bu çocuklara yönelik bilimsel dayanıklı uygulamalardan, OSB’li çocuklarda iletişim, sosyal ve sınırlı yinelenen tekrarlı davranışlara yönelik uygulamalı davranış analizi, PECS (Picture Exchange Communication System), sosyal öyküler gibi bilimsel dayanaklı uygulamalar sıklıkla yapılmaktadır. Yapılan bu çalışma ile, ilgili konuda bilimsel dayanaklı uygulamalardan olan sosyal öykülerin, OSB’li çocukların sosyal beceriler edinimleri üzerindeki etkililiğine yönelik alan yazında yapılmış çalışmaların ortaya konulması ve bu konuda ülkemizde gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutulması amaçlanmıştır. 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is the cognitive structure abnormality situation that appears during the first three years of life. It is described as the developmental deficiency that affects the social interactional, communicational and cognitive functional development of the brain (National Research Council [NRC], 2001). ASD that is four times more common in boys than girls is seen in one 1 of 150 children (Centers for Disease Control Prevention, 2009). Along with many other applications, there are most commonly used evidence based practices such as Applied Behavioral Analysis, Picture Exchange Communication System (PECS), and Social Stories for solving children’s communication and social problems.