Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Otizmli Çocukların Tıbbi Tanılama Sürecinde Yeralan Uzman Doktorların Tanılamaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.271-293, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz Yeterlik Algıları

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.31, pp.137-148, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Öykü Kullanımı Alanyazın Taraması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.1-17, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Autism and Developmental Delays in Young Children Book Review

International Journal of Early Childhood Special Education, vol.1, no.1, pp.95-101, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTS OF VIDEO ENHANCED-ACTIVITY SCHEDULES ON A NUMBER OF SCIENCEEXPERIMENTS IN STUDENTS WITH AUTISM

2018 ICBTS International Multidiscipline Research Conference, Oslo, Norway, 25 - 27 July 2018, pp.158-159

Mainstreamed Students Opinions about Physical Education Lessons

17th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations and the Diversity in Organizations, Communities and Nations Research Network, Toronto, Canada, 26 - 28 July 2017

Investigation of Mainstreamed Students Attitudes toward the Physical Education Lessons

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Turkey, 30 - 31 August 2016

Investigation of Diagnostic Process through the Opinions of the Medical Doctors who Diagnose Children with Autism

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Turkey, 30 - 31 August 2016

Using Graduated Guidance to Teach Game Skills Children with Autism

5th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), İstanbul, Turkey, 30 - 31 August 2016

Otizmli Çocuklar için İlişki Temelli Yaklaşımlar

Otizmi Anlamak Paneli, İzmir, Turkey, 30 April 2016

A Comparison of Social Engagement of Children with Autism with Their Mothers and Fathers

International Conference on New Horizons In Education (INTE 2016), VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Comparison of the Diagnostic Assessment Practices of Young Children with Autism in Turkey and USA

Conference on Research Innovations in Early Intervention (CRIEI), SAN DIEGO, United States Of America, 20 - 22 February 2014

Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının Türkiye Uyarlaması

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2010

Responsive Teaching Early Intervention Program and Its Implementation in Turkey

International Conference on Primary Education 2009, HONG KONG, Hong Kong, 25 - 27 November 2009

Comparision of Receptive Language Skills of Children with Mild Mental Retardation who are in Inclusive and Special Education Classrooms

Arizona Educational Research Organization (AERO) 22nd Annual Conference, PHOENIX, AZ, United States Of America, 06 November 2009

Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının EDEP Etkililiği

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009

Responsive Teaching Early Intervention Program Supporting Young Children with Developmental Delays and Their Parents

European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference, İzmir, Turkey, 9 - 12 September 2009

Kuruma ve eve dayalı yürütülen PECS uygulama örneği

17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2007

Books & Book Chapters

Erken Çocuklukta Beyin Gelişimi: Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beyin Gelişimi ve Bilişsel Gelişim

in: Nöropedagoji Çocuk ve Beyin, Doç. Dr. Gülçin Güven,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nur Tuğluk,Dr. Öğr. Üyesi Banu Özkan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.130-155, 2021 Creative Commons License

Özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinde Problem Davranışların Değiştirilmesi

in: Özel eğitim ve kaynaştırma, Beyhan Nazlı Koçbekir Eid, Yahya Çıkılı, Serdal Deniz, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.333-363, 2020 Sustainable Development

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Ekip Çalışması ve Ekip Modelleri

in: Özel Gereksinimli Çocuklar: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞENGÜL ERDEM, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.395-430, 2019 Creative Commons License

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Ekip Çalışması ve Ekip Modelleri

in: Özel Gereksinimli Çocuklar: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül ERDEM, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.395-430, 2019

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarda oyuncak seçimi ve ortam düzenlemesi

in: Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan Aydın, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.106-121, 2017 Creative Commons License

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara oyun öğretiminde bilimsel dayanıklı uygulamalar

in: Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan Aydın, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.69-100, 2017 Creative Commons License

Developing Cross Cultural Communication in a Study Abroad Program in Turkey

in: Education Diplomacy in Action Voices From Around the World, Georgianna Duarte ve Ekaterina Strekalova-Hughes, Editor, Association for Childhood Education International, Washington, pp.65-81, 2015 Creative Commons License

Mentoring Turkish Students in Graduate Education

in: Mentoring Diverse Populations, Georgianna Duarte,Ph.D. & Emma Miller,Ph.D., Editor, Linus Learning, New-York, pp.75-88, 2013 Creative Commons License