Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spor Yönetclğ Bölümü Öğrenclernn Grşmclk Sevyelern Sosyo-Ekonomk Parametreler Bakımından İncelenmes

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.12-24, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Evaluation of Turkish Football Federation vocational training seminars in terms of efficiency

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.2, ss.335-343, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Geleneksel ABA güreşindeki bazı değişkenler üzerine betimsel bir çalışma: Gaziantep örneği

Açta Scientiae et Intellectus, cilt.6, sa.2, ss.43-51, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , cilt.3, sa.2, ss.81-86, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

THE EFFECT OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF STADIUM ON SATISFACTION LEVELS OF FOOTBALL SPECTATORS' AGE GROUPS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, sa.11, ss.103-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Satisfaction Levels of Soccer Spectators in Terms of Gender on Socio-Cultural Activities being Held in Stadiums

International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE), cilt.4, sa.2, ss.13-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF VOCATIONAL EXPERIENCES OF FOOTBALL COACHES AND THEIR VISIONS ABOUT THE PROFESSION

European Journal Of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.119-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

JOB SATISFACTION LEVELS OF VOLLEYBALL REFEREES SERVING AT TURKISH 1ST, 2ND AND 3RD LEAGUES (ISTANBUL SAMPLE)

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.12, ss.350-389, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bernard Suits’in Oyun ve Spor Anlayışı Üstüne(Spor Felsefesine Dair Bir Çalışma)

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Kongresi, cilt.2, sa.2, ss.21-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION PROCESSES (1453-1869 / 1870-1914) ON THE OTTOMAN STATE SPORTS INSTITUTION

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.11, ss.57-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Famıly Influence on Water Polo Players Decısıon to Take Up Thıs Sport

Journal of Education and Sociology, cilt.5, ss.24-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Family influence on water polo players’ decision to take up this sport

Journal of Education and Sociology, cilt.5, sa.1, ss.24-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reasons for branch preferences of palette swimming athletes under the age of 14

International Journal of Academic Research, cilt.5, sa.6, ss.68-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reasons For Branch Preferences of Palette Swımmıng Atletes Under The Age of 14

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.68-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarihi ve Genel Anlamı ile Spor

DİN VE HAYAT, sa.17, ss.4-6, 2012 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Erzurum Halkının Kışsporları Turizmine Karşı Tutumları

Atatürk Üniversitesi Besyo, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.23-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye ve Dünya da Badminton Sporu

BEYKOZ SPORUN ADRESİ, sa.1, ss.17-18, 2009 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Uygulamalı Araştırmalar Işığında Televizyon Spor İlişkisine Farklı Bir Bakış

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.77-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spor Malzemelerinde Standardizasyon ve Kalitenin Tüketiciye Yansıması

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.310-321, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spor Malzemesi Üreten Sektörde Yer alan İşletme Yöneticilerinin Ürettikleri Malzemelerin Standardizasyonuna Verdikleri Önem

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.296-309, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Spor Sektörünün Sorunlarının Bu Sektörler Ele Alınarak Değerlendirilmesi

Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.49-57, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadın Takım Sporcularının Cinsel Yönelimler Konusunda Tutumları

ınternatıonal congress of athletıc performance ve health ın sports, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019, ss.184-191 Creative Commons License

Futbol Antrenörleri Piyasasında İstihdam

ınternatıonal congress of athletıc performace ve health ın sports, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019 Creative Commons License

HUMAN RIGHT OF GAME-PLAYING

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 Aralık 2017

Stısfactıon of Football Partıcıpant From Socıocultural actıvıtes ın Stadıums accordıng by Gender

11th International Scientifıc Conference on Transformation Processes in Sport “Sport Performance, Montero, Bolivya, 3 - 06 Nisan 2014, ss.38-39 Creative Commons License

Effect of The Audıence Satısfactıon on The Stadıum Constructıon Characters By age Groups

11th International Scientifıc Conference on Transformation Processes in Sport “Sport Performance, Montero, Bolivya, 3 - 06 Nisan 2014, ss.39-40 Creative Commons License

17 Yaş altı Badminton Milli Takım Oyuncularının Fiziksel Özellikleri ve Performansla İlişkisi

ICHPE-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2004, ss.1-3 Creative Commons License

Küreselleşme Kıskacında Kırkpınar Ağalığı

. SBD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.799-800 Creative Commons License

Türkiye deki ve Dünya daki Elit Badminton Sporcularının Sosyo Ekonomik Bir Analizi

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, Antalya, Türkiye., Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, ss.100 Creative Commons License

I Lig ve II Lig Badminton Sporcularının İş Doyumu

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, Antalya, Türkiye., Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, ss.93-97 Creative Commons License

Uygulamalı Araştırmalar Işığında Televizyon Spor İlişkisine Farklı Bir Bakış

Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu, 27-28 Ocak, Manisa, Manisa, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, ss.81-82 Creative Commons License

Futbolda Antrenörün Takımı Yönlendirme Teknikleri

II. Uluslar arası Spor Pisikolojisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2001, ss.49 Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Badmintona Başlamasında Sosyal Faktörlerin Rolü

II. Uluslar arası Spor Pisikolojisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2001, ss.20-21 Creative Commons License

K K T C de Kitle Sporu ve Tesis Politikaları Araştırması

M.Ü. B.E.S.Y.O. III. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2000 Creative Commons License

Spor Malzemelerinde Standardizasyon ve Kalitenin Tüketiciye Yansıması

M.Ü. B.E.S.Y.O. II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1997, ss.62 Creative Commons License

Kitle Sporunun Teşviki Açısından Tesis ve Politikaların Belirlenmesi Kocaeli İl Örneği

M.Ü. B.E.S.Y.O. II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 8-10 Mayıs, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1997, ss.70 Creative Commons License

Takım Sporlarında Kaptanların Liderlik Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi IV. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 1996, ss.99 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Kulüplerinde Kalite Güvence Sistemi ve Sipariş Maliyeti Yöntemi Önerisi

Sporda Sosyal Bilimler 2, Hüseyin Can İkizler, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.37-91, 2022 Creative Commons License

Kültürel Değişme ve Spor

Spor Yönetiminde Seçme Konular I, Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Abdurrahman Kepoğlu, Editör, Ege Reklam Basım Sanatları Sanayi Ticaret Ltd. Şti., İstanbul, ss.24-41, 2017 Creative Commons License

Spor İşletmelerinde Planlama

Spor Yönetiminde Seçme Konular I, Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Abdurrahman Kepoğlu, Editör, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.42-56, 2017 Creative Commons License

JUDO

Dictionary,Sport,Physical Education Sport Science, Herbert HAAG , Gerald HAAG, Editör, Institut für Sport und Sportwissenschaften, Kiel, Munich, ss.11-585, 2003