Badminton'da Teknik Taktik Kondisyon Eğitsel oyunlar ve Kuralları


Creative Commons License

Yorulmazlar M. M. , Kepoğlu A., Bozdoğan T.

Gazi Kitabevi, Ankara, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Gazi Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Badminton kitabı, özellikle Spor Bilimleri Fakültelerinde uzmanlık ve


seçmeli derslerde, okullarda beden eğitimi dersleri içerisinde yer alan bad-

minton ünitesi kapsamındaki tüm öğretmen ve öğrencilere, badminton spo-

runa başlamak isteyen sporcu kardeşlerimize ve tüm antrenörlerimize temel


eğitim kaynağı olarak hazırlanmıştır.


Kitap öğretmenlerimizin ve antrenörlerimizin uygulama alanını geniş-

letmek, öğrenciler ve sporcular için kaynak olabilmesi amacıyla oluşturul-

muştur.


Kitabın içerisinde badmintona özgü kullanılan malzemeler detayları ile


verilirken, badminton oyununa yönelik tüm oyun kuralları içerik de yer al-

maktadır. Kitapta badmintonun Dünyadaki ve Türkiye’deki tarihine de yer


verilmiştir.


Kitaptaki asıl amacımız olan badmintonun öğretimi ve öğretim tekniği-

nin uygulanışındaki temel prensipler ayrıntılı olarak uygulayıcı ve uygulayı-

cılara aktarılmıştır. Badmintonun tekler ve çiftler taktiklerine kısaca yer veri-

lerek taktik oyunu olan badmintonun daha iyi kavranmasına özen gösteril-

miştir. Özellikle badmintonda özel antrenman bilgisi üzerine fazla kaynağın


olmaması nedeni ile badmintonun fizyoloji, oyuncu profili, aşamalı antren-

man arttırma prensibi, antrenmanda çeşitlilik, bireysel antrenman yetenekle-

rinin ayrı ayrı bölümlendirilmesi, antrenman prensipleri sistematiği ve ant-

renman yöntemlerine yönelik antrenörleri bilgilendirmek için çalışma yapıl-

mıştır.


Yine, kitap içerisinde derslerde ve antrenmanlarda badmintona özgü


sporcular için oynanabilecek muhtelif eğitsel oyunlara yönelik örnekler veri-

lerek badmintonla ilgili tüm çalışmalar kaynak olarak aktarılmıştır.