Examination of the Gender factor among Students Who Participated in Underwater Summer Camp International Journal of Comtemporary and Applied Studie


Creative Commons License

Yorulmazlar M. M.

Anthropologist, cilt.19, ss.95-100, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Anthropologist
  • Sayfa Sayıları: ss.95-100

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının ve cinsiyetlerinin, sualtı yaz kampı hakkındaki görüşlerine anket yöntemini kullanarak sosyal cinsiyet kavramı açısından etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler arasında toplam 40 gönüllü yer aldı. Buna ek olarak, araştırmacılar öğrencilerin sualtı yaz kampını tercih etme nedenlerini ve kampın yapıldığı otel, tekne ve Marmaris şehri hakkındaki görüşlerini incelediler. Uygulamalı sualtı yaz kampında, öğrencilere tüplü dalış eğitimi verildi. Araştırmacılar, önceki dönemlerde kampa katılan öğrenciler ile yeni katılımcılar arasındaki yeterlilik düzeyi; ve öğrencilerin sualtı sporları yaz kampına katılmadan önce spora olan ilgileri. Bu çalışmada değişkenler açısından dağılımı belirlemek için tanımlayıcı bir istatistik yöntemi olan frekans analizi kullanılmıştır; katılımcıların cinsiyetleri tarafından oluşturulan değişkenler ile sualtı yaz kampı hakkındaki görüşleri arasındaki farkları belirlemek için parametrik olmayan bir test olan Mann Whitney-U testi (ilgisiz örnekler t-testi) kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ortalama fark 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Bu verilere göre, diğer dalış sporlarını yapan ortalama aile birey sayısı ile cinsiyet arasında önemli farklılıklar vardır; ve aile üyelerinin öğrencilerin uygulanan yaz kampına katılımları ve cinsiyetleri üzerindeki etkisinin ortalaması. Bununla birlikte, cinsiyet ve diğer değişkenler arasında anlamlı fark saptanmıştır. Bu bulgu, su altı sporlarının her iki cinsiyet için de gelişmeye açık olduğunu göstermektedir; özellikle toplumdaki kadın bireyler için.