EVALUATION OF VOCATIONAL EXPERIENCES OF FOOTBALL COACHES AND THEIR VISIONS ABOUT THE PROFESSION


Creative Commons License

Şaşmaz Ataçocuğu M. , Yorulmazlar M. M.

European Journal Of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.119-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5281/zenodo.1069549
  • Dergi Adı: European Journal Of Physical Education and Sport Science
  • Sayfa Sayısı: ss.119-135

Özet

Futbol antrenörleri, akademik bilgi ve deneyim kullanarak teknik, taktik, şartlandırma, strateji ve zihinsel bağlamlarda çeşitli yarışmalara takım hazırlayan ve aynı zamanda maç kadrosuna karar veren takımlardır. Futbol antrenörleri takımın sportif başarısından sorumludur. Günümüzde, bir koç artık sadece teknik ve taktik bir koç değildir. Bu açıdan, futbol koçluğu, profesyonel kariyer ile ilgili risklerin en fazla alındığı futbol işi olarak da kabul edilebilir. Ticari değeri gün geçtikçe artan futbol, ​​çeşitli işgücü piyasalarının yer aldığı bir işyeri olarak karşımıza çıkıyor. Futbolda, koçluk mesleği etrafındaki işgücü piyasaları, diğer işgücü piyasalarına benzer ancak mesleğin kendine özgü özellikleriyle şekillendirilen koçlar, birçok deneyim kazanır. Bu çalışmanın amacı, antrenörlerin deneyimleri bağlamında futbol antrenörü mesleğini deneyimleri ve görüşleri doğrultusunda alarak futbol antrenörü işgücü piyasasının genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmada futbol antrenörlerinin mesleki deneyimleri hakkında veri elde etmek için anket tekniği uygulanmıştır. Anket soruları tarafımızdan hazırlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programında değerlendirilmiş ve frekans ve çapraz tablolama ile analiz edilmiştir. Bu açıdan araştırma, piyasanın genel durumunu ortaya çıkarmak için tanımlayıcı model tabanlı bir araştırmadır. Çalışmanın bulgular bölümünde koçluk mesleğinin performansıyla ilgili koçluk lisans notları, futbol tarihleri ​​ve eğitim durumu gibi demografik özellikler dikkate alınmıştır. Nicel ve nitel bulgular mesleki deneyimleriyle ilgilidir. Anket sonuçları futbol antrenörlerinin çalışma hayatlarına ilişkin düzenlemeler dışındaki uygulamalara maruz kaldıklarını gösterse de, bu deneyimlerin sosyal ve ekonomik güvensizliğe neden olduğunu, antrenörleri sınıflandıran ve çalışmalarının kapsamını ve süresini belirleyen bu düzenlemelerin, ayrıca bir takım sıkıntılara neden olur, çeşitli zamanlarda işsizlik yaşar, kendilerini güvende hissetmezler, her an işsiz kalırlar ve mesleklerini icra etmek için uzun adımlar atmışlardır.