Famıly Influence on Water Polo Players Decısıon to Take Up Thıs Sport


Creative Commons License

Kepoğlu A., Özen Ş. , Yorulmazlar M. M.

Journal of Education and Sociology, cilt.5, ss.24-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.7813/jes2014/5-1/4
  • Dergi Adı: Journal of Education and Sociology
  • Sayfa Sayıları: ss.24-27

Özet

SU Topu OYUNCULARININ BU SPORU YAPMALARINDA AİLELERİNİN ETKİSİ

 Spor, insanların doğal çevrelerini insan çevresine dönüştürürken kazandıkları yetenekleri geliştiren, bir kişinin sosyalleşmeyi destekleme etkinliği olarak yaptığı ve bu faaliyeti, ekipmanlı veya ekipmansız belirli kurallar, serbest zaman etkinlikleri kapsamında veya tam zamanlı olarak bireysel veya toplu olarak. Spor, insan hayatı için çok önemlidir. İnsanlar farklı amaçlar için spor yaparlar. Bu amaçlar fiziksel direnci artırmak, boş zamanı daha iyi bir şekilde geçirmek ve bir işe sahip olmak olarak sınıflandırılabilir. Bu amaçları gerçekleştirmek isteyen bireyler, kendilerine uygun bir spor dalı seçerler. Bu dallardan biri sutopu. Bu çalışmada amacımız sporcu ailelerinin sosyoekonomik durumlarını ve çocuklarını neden bu spor dalına yönlendirdiklerini belirlemektir. Araştırmanın hedef kitlesi sutopu yapan sporcuların ailelerinden oluşmaktadır. Örnekleme grubu 61 aileden oluşmaktadır. Sporcu ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını ve spora katılma nedenlerini ölçen anket formu, daha önceki benzer çalışma örnekleri kullanılarak taslak forma dönüştürülmüş ve uzman beden eğitimi öğretmenleri, eğitmenler ve eğitmenlerin görüşleri alınarak anket formu sonuçlandırılmıştır. sporcular. Veriler SPSS programında yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak analiz edilmiştir.

 Anahtar kelimeler: Spor, Sutopu, Aile, Spora Yön