Geleneksel ABA güreşindeki bazı değişkenler üzerine betimsel bir çalışma: Gaziantep örneği


Yorulmazlar M. M.

Açta Scientiae et Intellectus, vol.6, no.2, pp.43-51, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Açta Scientiae et Intellectus
  • Page Numbers: pp.43-51

Abstract

Kültürel faaliyetler, millet ve devlet olmanın bağlarını güçlendiren önemli birikimlerdir. Tarihin derinliklerinden gelen gelenek, görenek ve normlar kültürel bir unsur olarak kabul edilmektedir. Dünyanın pek çok coğrafi bölgesinde ayrı bir devlet kimliği veya bir etnik millet unsuru ile yaşayan Türkler, rekabet şeklinde de kültürel faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu yarışmalar arasında güreş her zaman yerini almıştır. Aba güreşi, en eski Türklerden günümüze kadar spor dalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel aba güreşçisi bireylerin değişen ve gelişen küreselleşme sürecindeki bakış açılarını ve spora katılımlarında en etkili faktörleri belirlemektir. Çalışmada, Literatür incelenmiş ve araştırmada kullanılan anket yöntemi sonucunda elde edilen veriler istatistiksel analiz ile değerlendirilmiştir.Araştırmanın evrenini, Geleneksel Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılan sporcular ve Gaziantep ilinde yerel yönetimler oluşturmaktadır. . Araştırmanın örneklemi Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Osmaniye ve diğer illerden 128 güreşçiye rastgele yöntem ve 5'li Likert tipi anket ile uygulanmıştır. Bu çalışmada örneklemi oluşturan 128 sporcunun ankette belirtilen 22 ifadeye ilişkin görüşleri yüzde ve frekans analizleri ile değerlendirilmiştir. Literatür incelendiğinde aba güreş çalışmalarının çoğunlukla kalitatif yöntemle yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Nicel yöntemde yer alan tarama modelinde saha çalışmaları yapılmış ve bulgular betimsel yöntemle değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ve geleneksel güreş alanındaki diğer çalışmalar için kaynak olarak dikkate alındı. Sonuç olarak geleneksel güreşin olduğu gibi yapıldığı ancak ilgi ve heyecanın azaldığı görüldü. Ayrıca eski güreşçilerin ve başarılı sporcuların bu spora başlayan bireylerde büyük etkisi olduğu anlaşıldı. Geleneksel güreşin olduğu gibi yapıldığı ancak ilginin ve heyecanın azaldığı görüldü. Ayrıca eski güreşçilerin ve başarılı sporcuların bu spora başlayan bireylerde büyük etkisi olduğu anlaşıldı. Geleneksel güreşin olduğu gibi yapıldığı ancak ilginin ve heyecanın azaldığı görüldü. Ayrıca eski güreşçilerin ve başarılı sporcuların bu spora başlayan bireylerde büyük etkisi olduğu anlaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Spor, Güreş, Geleneksel Sporlar