THE EFFECTS OF GLOBALIZATION PROCESSES (1453-1869 / 1870-1914) ON THE OTTOMAN STATE SPORTS INSTITUTION


Creative Commons License

Yorulmazlar M. M.

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.11, ss.57-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5281/zenodo.999986
  • Dergi Adı: European Journal of Physical Education and Sport Science
  • Sayfa Sayıları: ss.57-74

Özet

Çalışmamızın amacı, birinci ve ikinci dönem küreselleşme süreçlerinin Osmanlı Devleti'nin spor kurumları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaç, Türk spor kurumlarının çağının ruhuna uygun olarak, birbirinin devamı olarak ortaya çıkan küreselleşmenin eğilimini açıklayabilmektir. Küreselleşme devletlerin, sosyal ve ekonomik kurumların değişmesi üzerinde çok etkili bir olgudur. Küreselleşme; çok çeşitli disiplinleri ve piyasaları ele alan ve bu disiplinleri ve piyasaları etkileyen ve bunlara müdahale eden ilişkiler kuran bir kavram olarak görülebilir. Bu açıdan bakıldığında, ülkelerin spor kurumları üzerindeki etkilerinin de kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Çalışmada, “tanımlayıcı alan taraması”, belgesel veya belgesel çalışması adı verilen nitel bir yöntem izlenmiştir. Bu şekilde araştırmamız, içerik açısından nitel araştırmalarla tarihsel araştırma yöntemi ve tarihsel araştırma yöntemi ile yapılandırılmıştır. Tarihsel araştırma metodolojisi, kitapların, belgelerin, dosyaların, resmi ve özel yazışma belgelerinin, yabancı dil bilgilerinin ve belgelerinin incelenmesi, tercüme edilmesi, okunması ve değerlendirilmesine dayalı arşiv tarama yöntemi ile desteklenmiştir. Osmanlı devletinin spor kurumlarının spor okulları kayıplardan dolayı zayıflamıştır. ilk küreselleşme sürecinde ticaret yollarının değişmesine neden olduğu için kuruluşun ekonomik amaçları olumsuz olarak etkilenerek önemini vurgulamaktadır. İkinci küreselleşme sürecinde; Osmanlı devletinin son zamanlarında olmasına rağmen, Küreselleşmenin getirdiği sosyo-ekonomik değişimlere uyum sağlamaya çalıştı. Bu çabanın sonunda spor ve spora önem verilmiştir.