Reasons For Branch Preferences of Palette Swımmıng Atletes Under The Age of 14


Creative Commons License

Kepoğlu A., Özen Ş. , Yorulmazlar M. M. , Korkmaz M.

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.68-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.7813/2075-4124.2013/5-6/b.12
  • Dergi Adı: International Journal of Academic Research
  • Sayfa Sayıları: ss.68-73

Özet

Bu çalışmanın amacı, 14 yaşın altındaki, paletle yüzen çocukların ailelerinin bu spor dalını tercih etmesinin nedenlerini ve bu ailelerin çocuklarını bu sporu yapmak için göndermelerini beklediklerini araştırmak ve belirlemektir. Araştırmanın örnekleme grubu 180 aileden oluşmaktadır. Veriler, 8'i ailelere ilişkin kimlik bilgileri, 11'i ailelerin çocuk sahibi olma nedenleri hakkında olan benzer çalışmaların kararlarının analiz edilmesiyle ortaya konan kararları içeren 3 bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. palet yüzmeye başladı ve bunlardan 9'u çocuklarını bu tür sporları yapmaya gönderen ailelerin elde edeceği yararları belirlemekle ilgili. Veriler, yüzde tabloları ile sözel değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyen Chi-Square testi kullanılarak 0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışmaların dikkate alındığı son yıllarda çocukların fiziksel aktivitelerinde azalma olduğu görülmektedir. Batı toplumları incelendiğinde, ana faktörlerin TV izlemek, bilgisayar oyunları ve video oyunları oynamak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlık olduğu görülmektedir. Bir başka çalışmada, spor alanlarının, spor salonlarının ve güvenli spor ortamlarının eksikliğinin çalışmamızın sonuçlarını desteklediği belirlenmiştir. Ailelerin çocukları çocuklarının başarısı ve iyi bir aile örneği sunmak için paletle yüzmesini sağlasa da, bunun gerçekleşmesi için önemli miktarda zaman ve para harcarlar. Yani aileler, giriş ücretleri ödeyerek, ekipman satın alarak ve çocuğun oyun ve uygulamalarına dikkat ederek çocuğun palet yüzme sporuna katılımına olumlu bir destek sağlarlar. Başka bir deyişle, aileler, çocukların yaptıkları spor ortamında kendilerini rahat hissedebilecekleri fırsatlar yaratırlar ve sadece harcanan aile kaynakları hakkında şikayet etmekle kalmazlar, aynı zamanda aile bütçelerini de çocuklar spor aktivitelerine rahatça katılabilirler. Sonuç olarak, aileler çocuklarının gelişimi için palet yüzme yapmaya devam etmeleri için heveslidir.

 Anahtar kelimeler: Palet Yüzme, 14 yaşın altındaki çocuklar, Spor dalı tercihleri