Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Spor Endüstrisinde Retro Ürünlerin Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Tanıtılması

Pakıstan Journal of Medical and Health Sciences, vol.15, no.7, pp.2094-2098, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Spor Yönetclğ Bölümü Öğrencilernin Girişimcilik Seviyelerinin Sosyo-Ekonomik Parametreler Bakımından İncelenmesi İncelenmes

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.12-24, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Spor Yönetclğ Bölümü Öğrenclernn Grşmclk Sevyelern Sosyo-Ekonomk Parametreler Bakımından İncelenmes

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.12-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of Turkish Football Federation vocational training seminars in terms of efficiency Yorulmazlar M. M.

African Educational Research Journal, cilt.8, no.63, ss.335-343, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi), vol.8, no.2, pp.335-343, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Geleneksel ABA güreşindeki bazı değişkenler üzerine betimsel bir çalışma: Gaziantep örneği

Açta Scientiae et Intellectus, vol.6, no.2, pp.43-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A DESCRIPTIVE STUDY ON SOME VARIABLES IN TRADITIONAL ABA WRESTLING: GAZIANTEP EXAMPLE

Açta Scientiae et Intellectus, vol.6, no.2, pp.43-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.3, no.2, pp.81-86, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , cilt.3, ss.81-86, 2020

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.81-86, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF STADIUM ON SATISFACTION LEVELS OF FOOTBALL SPECTATORS' AGE GROUPS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.11, pp.103-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of Satisfaction Levels of Soccer Spectators in Terms of Gender on Socio-Cultural Activities being Held in Stadiums

International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE), vol.4, no.2, pp.13-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bernard Suits’in Oyun ve Spor Anlayışı Üstüne(Spor Felsefesine Dair Bir Çalışma)

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Kongresi, vol.2, no.2, pp.21-29, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

EVALUATION OF VOCATIONAL EXPERIENCES OF FOOTBALL COACHES AND THEIR VISIONS ABOUT THE PROFESSION

European Journal Of Physical Education and Sport Science, vol.3, pp.119-135, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

JOB SATISFACTION LEVELS OF VOLLEYBALL REFEREES SERVING AT TURKISH 1ST, 2ND AND 3RD LEAGUES (ISTANBUL SAMPLE)

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.12, pp.350-389, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION PROCESSES (1453-1869 / 1870-1914) ON THE OTTOMAN STATE SPORTS INSTITUTION

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.11, pp.57-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Famıly Influence on Water Polo Players Decısıon to Take Up Thıs Sport

Journal of Education and Sociology, vol.5, pp.24-27, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Family influence on water polo players’ decision to take up this sport

Journal of Education and Sociology, vol.5, no.1, pp.24-27, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reasons for branch preferences of palette swimming athletes under the age of 14

International Journal of Academic Research, vol.5, no.6, pp.68-73, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reasons For Branch Preferences of Palette Swımmıng Atletes Under The Age of 14

International Journal of Academic Research, vol.5, pp.68-73, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Tarihi ve Genel Anlamı ile Spor

DİN VE HAYAT, no.17, pp.4-6, 2012 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Erzurum Halkının Kışsporları Turizmine Karşı Tutumları

Atatürk Üniversitesi Besyo, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.23-35, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Beykoz İlçesinde Spor Kulüplerinin tarihsel Gelişimi Çubuklu Spor Kulübü Tarihi

BEYKOZ SPORUN ADRESİ, no.2, pp.18-19, 2010 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Türkiye ve Dünya da Badminton Sporu

BEYKOZ SPORUN ADRESİ, no.1, pp.17-18, 2009 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Uygulamalı Araştırmalar Işığında Televizyon Spor İlişkisine Farklı Bir Bakış

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.77-83, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Spor Malzemelerinde Standardizasyon ve Kalitenin Tüketiciye Yansıması

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.310-321, 2000 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Spor Malzemesi Üreten Sektörde Yer alan İşletme Yöneticilerinin Ürettikleri Malzemelerin Standardizasyonuna Verdikleri Önem

Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.296-309, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türk Spor Sektörünün Sorunlarının Bu Sektörler Ele Alınarak Değerlendirilmesi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.49-57, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Takım Sporcularının Cinsel Yönelimler Konusunda Tutumları

ınternatıonal congress of athletıc performance ve health ın sports, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.184-191 Creative Commons License Sustainable Development

Futbol Antrenörleri Piyasasında İstihdam

ınternatıonal congress of athletıc performace ve health ın sports, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2019 Creative Commons License Sustainable Development

HUMAN RIGHT OF GAME-PLAYING

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 December 2017

Stısfactıon of Football Partıcıpant From Socıocultural actıvıtes ın Stadıums accordıng by Gender

11th International Scientifıc Conference on Transformation Processes in Sport “Sport Performance, Montero, Bolivia, 3 - 06 April 2014, pp.38-39 Creative Commons License

Effect of The Audıence Satısfactıon on The Stadıum Constructıon Characters By age Groups

11th International Scientifıc Conference on Transformation Processes in Sport “Sport Performance, Montero, Bolivia, 3 - 06 April 2014, pp.39-40 Creative Commons License

17 Yaş altı Badminton Milli Takım Oyuncularının Fiziksel Özellikleri ve Performansla İlişkisi

ICHPE-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 April 2004, pp.1-3 Creative Commons License

Küreselleşme Kıskacında Kırkpınar Ağalığı

. SBD Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.799-800 Creative Commons License

Türkiye deki ve Dünya daki Elit Badminton Sporcularının Sosyo Ekonomik Bir Analizi

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, Antalya, Türkiye., Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002, pp.100 Creative Commons License Sustainable Development

I Lig ve II Lig Badminton Sporcularının İş Doyumu

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim, Antalya, Türkiye., Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002, pp.93-97 Creative Commons License

Uygulamalı Araştırmalar Işığında Televizyon Spor İlişkisine Farklı Bir Bakış

Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu, 27-28 Ocak, Manisa, Manisa, Turkey, 27 - 29 October 2002, pp.81-82 Creative Commons License

Futbolda Antrenörün Takımı Yönlendirme Teknikleri

II. Uluslar arası Spor Pisikolojisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 12 October 2001, pp.49 Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Badmintona Başlamasında Sosyal Faktörlerin Rolü

II. Uluslar arası Spor Pisikolojisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 12 October 2001, pp.20-21 Creative Commons License

K K T C de Kitle Sporu ve Tesis Politikaları Araştırması

M.Ü. B.E.S.Y.O. III. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2000 Creative Commons License

Spor Malzemelerinde Standardizasyon ve Kalitenin Tüketiciye Yansıması

M.Ü. B.E.S.Y.O. II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 1997, pp.62 Creative Commons License

Kitle Sporunun Teşviki Açısından Tesis ve Politikaların Belirlenmesi Kocaeli İl Örneği

M.Ü. B.E.S.Y.O. II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 8-10 Mayıs, İstanbul, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 1997, pp.70 Creative Commons License

Takım Sporlarında Kaptanların Liderlik Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi IV. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 1996, pp.99 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Spor Kulüplerinde Kalite Güvence Sistemi ve Sipariş Maliyeti Yöntemi Önerisi

in: Sporda Sosyal Bilimler 2, Hüseyin Can İkizler, Editor, Alfa Basım Yayım, İstanbul, pp.37-91, 2022 Creative Commons License

Kültürel Değişme ve Spor

in: Spor Yönetiminde Seçme Konular I, Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Abdurrahman Kepoğlu, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları Sanayi Ticaret Ltd. Şti., İstanbul, pp.24-41, 2017 Creative Commons License

Spor İşletmelerinde Planlama

in: Spor Yönetiminde Seçme Konular I, Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Abdurrahman Kepoğlu, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.42-56, 2017 Creative Commons License

JUDO

in: Dictionary,Sport,Physical Education Sport Science, Herbert HAAG , Gerald HAAG, Editor, Institut für Sport und Sportwissenschaften, Kiel, Munich, pp.11-585, 2003