Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Cytokine Signaling 3 Gene Polymorphisms in Childhood Obesity

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.8, no.4, pp.452-460, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of cytokine signalling 3 gene polymorphizm in childhood obesity

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

The effect of polymorphic metabolism enzymes on serum phenytoin level

NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.36, no.3, pp.397-401, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Catepsin K mutation is responsible for pycnodysostosis in a Turkish family

European Journal of Human Genetics, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Detection of Mitochondrial DNA Mutations in Nonmuscle Invasive Bladder Cancer

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.16, no.7, pp.672-678, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Congenital Hyperinsulinism and Cardiomyopathy

FETAL AND PEDIATRIC PATHOLOGY, vol.31, no.3, pp.190, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

DISTRIBUTION OF SLC6A4 PROMOTOR POLYMOPHISM IN FOOTBALL PLAYERS

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.212-221, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

CYP2C9 Genotype and Phenotype Profile of Cross‑Country Skiing Athletes

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.8, no.3, pp.247-250, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kadın Voleybolcularda HIF1A (rs11549465) Polimorfizm Dağılımlarının İncelenmesi

Research in sports and science, vol.11, no.1, pp.14-18, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF PPAR-A (RS4253778) ON SERUM LIPIDS IN ELITE CROSS-COUNTRY SKIERS

Journal of Sports and Performance Researches, vol.12, no.1, pp.72-79, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Branşlardaki Sporcuların Kollajen Tip V Gen (COL5A1) rs12722 Polimorfizmlerinin Dağılımı

Gaziantep Üniversitesi SporBilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.63-74, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Uzun ve kısa mesafe koşucularında kollajen t p 1 gen (COL1A1) rs1800012 pol morf zm 

Spor Hekimliği Dergisi, vol.56, no.1, pp.28-32, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINATION OF THE ANXIETY – RELATED SLC6A4 GENE PROMOTER “S” AND “L” ALLELES IN FOOTBALL PLAYERS

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.7, no.3, pp.133-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE DISTRIBUTION OF BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF) RS6265 POLYMORPHISM IN TURKISH VOLLEYBALL PLAYERS

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.7, no.3, pp.147-151, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DISTRIBUTION OF DOPAMINE RECEPTOR 2 (DRD2) RS1800497 POLYMORPHISMS IN PROFESSIONAL CYCLIST

The Journal Of Neurobehavioral Sciences, vol.7, no.3, pp.166-169, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dayanıklılık Gerektiren Sporlarda GAPPB1 rs7181866 Polimorfizminin Etkisi

Eurasian Research in Sport Science, vol.5, no.2, pp.138-143, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

D Vitamini Reseptörü ve D Vitamini Bağlayıcı Gen Polimorfizmlerinin Atletlerde DMFT İndeksi ile İlişkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.177-186, 2020 (Other Refereed National Journals)

EGZERSİZ VE OKSİTOSİN

The journal of Neurobehavioral Sciences, vol.7, no.1, pp.42-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Collagen type I alpha 1 (COL1A1) rs1800012 polymorphism in cyclists

Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.11, no.2, pp.1-4, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türk Kökenli Futbolcularda Apolipoprotein-E Genotiplerinin Belirlenmesi

Eurasian Research in Sport Science, vol.4, no.2, pp.53-58, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determination of HIF1Ars11549465 Polymorphism in Elite Skiers

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.21, no.2, pp.328-331, 2019 (Other Refereed National Journals)

EGZERSİZ ANTRENMAN ADAPTASYON FARKLILIKLARININ GENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.66-79, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Investigation of catechol -O-methyl transferase (COMT) rs4680 polymorphism in swimmers and skiers

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Methyltetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene C677T polymorphisim in children with dietary diets

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.6, no.2, pp.133-7, 2019 (Other Refereed National Journals)

Role of 5-Hydroxytryptamine Receptor 2a Gene in Eating Disorders

Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.6, no.3, pp.219-222, 2019 (International Refereed University Journal)

Egzersiz antreman adaptasyon farklılıklarının genetik açıdan incelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.66-79, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determination of Apolipoprotein-E Genotypes in Turkish Society

Eurasian Research in Sport Science, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

international journal of sport and health sciences, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları

Acıbadem sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

D Vitamini Reseptörü Rs1544410 Polimorfizminin Diş Çürüğü Oluşumuna Etkisi

European Journal of Research in Dentistry, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GENLERİN SPORDA PSİKOLOJİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORALSCIENCES, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Atletlerde D Vitamini Reseptör Geni Fok1 (rs2228570) ve Bsm1 (rs1544410) Polimorfizmlerinin Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Darbeye Bağlı Olmayan Yumuşak Doku Yaralanmalarında Moleküler Yaklaşım

Euroasian Research In Sport Science, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Profesyonel Futbolcularda Alfa-Aktinin-3N R577 X Polimorfizminin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.1-7, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Profesyonel Futbolcularda Alfa-Aktinin-3N R577 X Polimorfizmininİncelenmesi

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Addiction related DRD2 rs1800497 polymorphism distribution in volleyball players and bodybuilders

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.4, pp.122-125, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of the anxiety- related SCC6A4 gene promoter S and L alleles in Turkish Soccer Players

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.4, pp.95-98, 2017 (Other Refereed National Journals)

SLC2A4 Polymorphisms Can Be a New Molecular Biomarker for Sports Genomics

ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE, vol.5, no.3, pp.1-3, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Genetics of trichotillomania

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.4, pp.90-93, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türk Milli Bisikletçilerde Alfa- Aktinin-3 R577X Polimorfizm Dağılımının Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.41-47, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Spor Genetiği ve ACE gen ilişkisi

ACE, vol.3, pp.26-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

role of peroxisome proliferator activator receptor alpha PPARA rs4253778 polymorphism in endurance phenotype

Journal of Cellular Biology & Molecular Sciences, vol.1, pp.1-2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X polimorfizm literatür özeti

Clinical and experimantal health sciences, vol.6, pp.44-47, 2016 (Other Refereed National Journals)

Can we consider SLC2A1 polymorphisms as a genomic marker for cognitive problems

The Journal of Neurobehavioral Science, vol.3, pp.89-90, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gizli tehlike Agmatin

Acıbadem Saglık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.182-184, 2016 (Other Refereed National Journals)

Brain Derived Neutotrophic FActor and Exercise

The journal of neurobehavioral science, vol.3, pp.1-2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Literature Review of Turkish Sportsmen in Terms of ACTN3 R577X Polymorphism

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.1, pp.44-47, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Obeziteyle ilişkili Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılmasında Yeni Yöntem Üç Faktörlü Beslenme Anketi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.162-169, 2015 (Other Refereed National Journals)

Importance of vitamin D and its receptor in sportsman health and athletic performance

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.5, no.4, pp.259-264, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sporcu Sağlığı ve Atletik Performansta D Vitamini ve Reseptörünün Önemi

Clinical and Experimental Health Science, vol.5, pp.259-264, 2015 (National Refreed University Journal)

A new method in investigation of obesity-related eating behaviors 'three-factor eating questionnaire'

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.5, no.3, pp.162-169, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

ACE I/D Polymorphism Determination in Turkish Elite Wind-surfers

Sport Science Review, vol.23, pp.79-84, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Solute Carrier Family 6 Member 4 Gene promoter polymorphism in young Turkish basketball players.

The journal of Neurobehavioral Sciences, vol.1, pp.37-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

Cleidocranial Dysplasia A Case Report with Clinical Radiographic and Genetic Findings

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED), vol.2, pp.84-88, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş çürüklerinin oluşumuna moleküler yaklaşım

Journal of Cell and Molecular Biology, vol.8, pp.35-39, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Performance Enhancing Polymorphisms and Success in Sports

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 25 - 27 November 2017

Athletic Performance and Genetics

15th International Sport Sciences Congress, 15 - 18 November 2017

Bağımlılık Genetiğinde Güncel Gelişmeler

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Turkey, 14 - 17 December 2016

Psikiyatri Tedavilerinde Farmakogenetik Uygulamalar

I. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Turkey, 3 - 05 May 2016

The clinical and geneticalinvestigation of siblings with pycnodysostosis.

8th International Congress of MediterraneanSocieties of Pediatric Dentistry, 13 - 15 November 2014

In vestigaton of the MMP1 and MMP3 promoter polymorphhysms in temporomandibular joint disorders.

6thAÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 20 June - 03 July 2012

Cleidocranial Dysostosis A Case Report with Clinical Radiographic and Genetic Findings

12 th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, İstanbul, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.37

Interaction Among MTHFR, PAI-1, ACE, PON and ecNOS Gene Polymorphisms Can Predict the Presence and Severity of Early Onset Coronary Artery Disease

58th Annual Scientific Session of the American-College-of-Cardiology, Florida, United States Of America, 28 - 31 March 2009, vol.53 identifier

Books & Book Chapters

Fundamentals of Modern Peptide Synthesis

in: Synthetic Peptide Vaccine Models; Design, Synthesis, Purification, and Characterization, Mesut Karahan, Editor, Taylor & Francis, pp.25-38, 2021 Sustainable Development

OSTEOGENETİK BOZUKLUKLAR

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-Cilt II, Prof. Dr. YUSUF KENAN HASPOLAT, Doç. Dr. SABAHATTİN ERTUĞRUL, Doç. Dr. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.511-534, 2020

Şampiyon Geni

Destek Yayınları, 2019

Erişkin Konjenital Adrenal Hiperplazi

in: Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı, The Washington Manual Konsültasyon Serisi, Teoman Akçay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.83-89, 2018

İnsan Genetiği

in: Nelson Pediatri Cilt 1, . Teoman Akçay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.376-415, 2015

Nörolojik Hastalıklar

in: Harrison’s Principles of Internal Medicine (TÜRKÇE), Kadir Biberoglu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2477-2739, 2013

Cinsel Gelişim Bozuklukları

in: Harrison Endokrinoloji, Teoman Akçay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.144-155, 2012

Moleküler Üroloji

in: Preimplantasyon Genetik Tanı, , Levent Türkeri,Ayse Ozer,Fehmi Narter, Editor, Pelin ofset, İstanbul, pp.687-694, 2012

Obezitenin Biyolojisi

in: Harrison Endokrinoloji , Teoman Akçay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.242-250, 2012

Genetik

in: Harriet Lane El Kitabı, Gamze Bereket,Teoman Akcay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.347-357, 2008

; İnsan Genetiği

in: Nelson Pediatri Cilt 1, teoman akçay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.367-396, 2008